Syntra Bizz lesgevers aan de slag in de Fluvius Academy

Syntra Bizz lesgevers aan de slag in de Fluvius Academy

Syntra Bizz stuurt versterking richting Hasselt & Mechelen: docenten Karim & Filip, specialisten in veiligheid, geven honderden nieuwe medewerkers en aannemers van Fluvius 2 essentiële opleidingen.

Fluvius is een netbedrijf, voor iedereen in Vlaanderen.

Vlaanderen heeft één bedrijf, Fluvius, waarin alle netten voor de distributie van elektriciteit en aardgas uitgebaat worden. Ook de openbare verlichting, warmtenetten, riolering, kabeltelevisie, databesturingen, publieke wifi, … vallen vaak onder de Fluvius-paraplu. Kortom, Fluvius bereikt bijna alle burgers, woningen en bedrijven in Vlaanderen, en draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.

Syntra Bizz stuurt versterking naar de Fluvius Academy

Met de Fluvius Academy zorgt Fluvius voor een uitstekende opleiding van hun duizenden werknemers en (onder)aannemers. Essentiële kennis, technische vaardigheden, veiligheid en attitude komen hier uitgebreid aan bod. 

Om die technische bagage en knowhow mee te kunnen geven aan het omvangrijke personeel, kon Fluvius enkele extra lesgevers gebruiken. Sounds like a job voor Syntra Bizz! Binnen ons netwerk van 1000 docenten werd al snel een match gevonden. Enter Karim Chaachoua en Filip Meinertzhagen; beide specialist in veiligheid en bereid om hun kennis en ruime ervaring te delen. 

Nieuwe Fluvius medewerkers worden aan een sneltempo klaargestoomd voor het echte werk

Onze docenten Karim en Filip genoten onlangs zelf een opleiding bij Fluvius en kregen duidelijke richtlijnen mee. Nu zijn ze medeverantwoordelijk voor 2 opleidingen in de kwalificatiecentra van de Fluvius Academy in Hasselt & Mechelen:
•    Opleiding veiligheidsinstructies grondwerk
•    Basisinstructies veiligheid

Vanaf januari 2023 zullen ze wekelijks een groep van 12 cursisten begeleiden. Dit aan de hand van demonstraties, groepsoefeningen, bezoeken aan technische ruimten, presentaties en meer. Elke opleiding zal worden afgesloten met een standaardexamen om te zien of alle leerdoelen effectief werden behaald. 

Leerdoelen opleiding veiligheidsinstructies grondwerk:

•    Je neemt spontaan de juiste maatregelen om grondverschuiving of inkalven te voorkomen. 
•    Je voorziet spontaan veilige toegang- en evacuatiemiddelen. 
•    Je markeert de omgeving van de bouwplaats spontaan of omgeeft deze door passende afzettingen.
•    Je gebruikt de beschikbare PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) correct. 
•    Je werkt spontaan volgens de gegeven instructies. 

Leerdoelen opleiding Basisinstructies veiligheid: 

•    Je kunt risico’s herkennen en preventieve maatregelen formuleren. 
•    Je kent de eigenschappen van elektriciteit en aardgas en de 5 vitale stappen die doorlopen moeten worden bij het werken aan installaties.
•    Je kunt de opbouw van het elektriciteits- en aardgasnetwerk in eigen woorden vertellen.
•    Je kent de belangrijkste eigenschappen van kabels en leidingen die gebruikt worden en hoe er op een veilige manier mee om te gaan.
•    Je kunt bij werken op het openbaar domein de nodige preventiemaatregelen nemen voor jezelf en jouw omgeving. 
•    Je kan de risico’s van werken in besloten ruimten benoemen en preventieve maatregelen hieraan koppelen.
•    Je kan preventieve maatregelen benoemen om ongevallen te helpen voorkomen zoal stutten, raadplegen van plannen en lezen van etiketteringen.
•    Je kan het doel van overdracht en vrijgavedocumenten in eigen woorden uitleggen.

Door het goede werk en de flexibiliteit van onze docenten maakt Syntra Bizz Fluvius het makkelijker om hét multi-utility bedrijf van Vlaanderen te worden en te blijven. 

Is jouw bedrijf ook op zoek naar een maatoplossing?

Dan ben je aan het juiste adres, volgens Fluvius! We kregen van Fluvius onlangs te horen dat ze zeer tevreden zijn over onze samenwerking en mochten meteen 20 lesdagen vastleggen. Bedankt voor het vertrouwen Fluvius!

Contacteer ons
 

 

Syntra Bizz Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra Bizz

Naar alle artikels
Politieopleiding
Artikel

Samenwerkingsverband tussen Brusafe en Syntra Bizz

Brusafe en Syntra Bizz organiseren vooropleiding voor veiligheidsdiensten

In 2021 werkte Brusafe Brussels - samen met Syntra Bizz - een unieke vooropleiding richting selectieproeven voor de politieschool uit. Deze gratis opleiding richt zich tot Nederlandstalige kandidaten die politie-inspecteur willen worden.

Artikel

EHBO: leer beroertes herkennen met FAST-test

Het is van levensbelang om een beroerte snel te herkennen en in te grijpen. Enkel zo kan de hersenschade beperkt worden.
Elke minuut telt. In onze EHBO-cursussen wordt de FAST-test opgenomen.

Artikel

Verkopen in een recessie

2023 is gestart zoals 2022 is geëindigd: in een (milde) recessie. De hogere loonkosten, stijgende grondstofprijzen en problemen met toeleveringen zijn actueel. De KMO-Barometer staat op negatief met pessimistische verwachtingen rond laattijdige betalingen en cash-flow. Maar ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ zei wijlen Cruijff en misschien kan je 2023 aanwenden om nieuwe verkoopstrategieën aan boord te brengen of kostenbesparende ideeën uit te testen. Wij zetten je graag op weg met deze 5 tips en koppelen deze aan interessante opleidingen die je kan volgen in open programmatie of via een incompany training.

Artikel

Syntra Bizz faciliteert jouw opleidingsbeleid

Komen onderstaande situaties jou bekend voor?

  • Je steekt veel energie in het opzetten van een opleidingsbeleid
  • Je verliest veel tijd door alle administratie die bij opleidingen komt kijken
  • Je wil opleidingen beter afstemmen op de voorkennis van medewerkers
  • Je wil de effectiviteit van opleidingen beter kunnen evalueren

Doe een beroep op de expertise van Syntra Bizz. Door een netwerk van 1000 docenten, faciliteiten op 3 campussen en een straf team kunnen wij eender welk opleidingsaanbod integreren.