Syntra Bizz heeft een netwerk van meer dan 1000 docenten. Wij garanderen voor elke bedrijfsopleiding een docent die specialist is in zijn vak. Ook als het gaat over management en bedrijfsbeheer. Zij focussen zich op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleren het leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.

Een greep uit onze bedrijfsopleidingen over management en bedrijfsbeheer die wij regelmatig op maat organiseren. Zit er iets bij voor jou of je medewerkers?
Al onze maatopleidingen in management en bedrijfsbeheer organiseren wij nu ook in de regio's Limburg en Kempen
Excelleren in klantgerichtheid

Je mag nog zoveel geld besteden aan publiciteit en marketing, als je medewerkers de klanten niet op de juiste manier aanpakken, dan was het allemaal voor niets geweest. De klant van vandaag wordt immers veeleisender.

De docenten van Syntra Bizz coachen je team. Niet alleen de administratieve medewerkers, maar ook technici, chauffeurs, productiearbeiders: we maken van hen echte ambassadeurs van je bedrijf. 

We bekijken wat de knelpunten zijn in jouw bedrijf en spelen hier regelrecht op in. Dus geen eenheidsworst, maar een opleiding of coachingsessie helemaal aangepast aan de werking van jouw bedrijf.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Communicatie op de werkvloer

Een heldere communicatie tussen werknemers is cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Toch loopt dat niet altijd van een leien dakje. Verschillende afdelingen zijn niet goed op elkaar afgestemd, de juiste partijen worden niet betrokken bij belangrijke beslissingen, ontevreden werknemers voelen zich niet gehoord en er ontstaan conflicten...
Het zijn maar enkele van de valkuilen die de communicatie op de werkvloer kunnen bemoeilijken en bijgevolg ook de productiviteit verlagen.

De ervaren communicatietrainers van Syntra Bizz bieden hiervoor de oplossing. Ze verzorgen specifieke coachings voor bepaalde werknemers of ze maken een grondige analyse van de communicatiestructuur binnen jouw organisatie. We spelen altijd in op de noden van jouw bedrijf en stippelen daarvoor een traject op maat uit.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Omgaan met veranderingen

Of het nu om mergers en acquisitions gaat of om de implementatie van nieuwe ICT-systemen; organisatieveranderingen stuiten nog al te vaak op weerstand. Meestal wordt er een uitgebreid stappenplan opgesteld om alles in goede banen te leiden, al blijkt dat in de praktijk niet altijd te werken.
Dit heeft vaak te maken met een te beperkt draagvlak, belangrijke sleutelfiguren die de verandering nog onvoldoende geaccepteerd hebben, een verkeerde inschatting van de hindernissen op de werkplek of een gebrekkige communicatie rond het veranderingstraject.

In deze opleiding krijg je van de docenten van Syntra Bizz concrete tools aangereikt om hiermee om te gaan. Je leert herkennen waar de moeilijkheden zich bevinden, hoe je omgaat met weerstand van werknemers en vooral: hoe je ook na de verandering zorgt dat alle processen op een vlotte manier blijven verlopen. 

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Problemen oplossen en conflicten vermijden

Waar veel mensen samenwerken ontstaan vroeg of laat wel eens problemen. Verschillende verwachtingen, een verantwoordelijkheid die niet werd opgenomen, een verschil in prioriteiten... Het zijn allemaal zaken die -als ze niet worden aangepakt- kunnen uitdraaien op een conflict, met alle gevolgen van dien.

De coaches van Syntra Bizz hebben jaren ervaring in verschillende takken van de bedrijfswereld, waardoor ze perfect kunnen inspelen op de specifieke uitdagingen binnen jouw organisatie. Wij leren je problemen te vermijden door ze in een vroeg stadium te herkennen en de oorzaak aan te pakken. Ontstaat er toch een conflict, dan is het belangrijk ook daar juist mee om te gaan. We bekijken de verschillende stijlen van conflicthantering, waarbij ook aandacht wordt besteed aan emotionele intelligentie en assertiviteit.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Time- en stressmanagement

Stress is een van de grootste risicofactoren in de bedrijfswereld. Vaak is dit het gevolg van een foute planning, waardoor er niet efficiënt gewerkt wordt, tijdsgebrek ontstaat en deadlines niet gehaald worden. Als werkgever wil je al die problemen natuurlijk vermijden en daarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan time management.

Na deze opleiding zullen jouw werknemers een overvolle agenda, tijdsgebrek en stress kunnen voorkomen door zich zo goed mogelijk te organiseren. Ze krijgen het inzicht en de vaardigheid om prioriteiten te stellen, een haalbare planning op te maken en hun tijd efficiënt in te delen.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Spreken voor een groep

Als je een opleiding, pitch of presentatie moet geven, wil je uiteraard dat je boodschap blijft hangen bij je publiek. Dat kan een stresserende bezigheid zijn, maar toch is het een vaardigheid die van steeds meer werknemers verwacht wordt. Als je enkele eenvoudige technieken onder de knie hebt, kan je zo boeiende, professionele presentaties geven die meteen de aandacht van je publiek trekken.

In dit traject leren jouw mensen hoe ze een boodschap spontaan, duidelijk en zonder stress kunnen overbrengen. De coaches bij Syntra Bizz zijn experts in het spreken voor uiteenlopende doelgroepen en geven je gericht advies, afgestemd op de noden van je bedrijf en individuele werknemers.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Functionerings-, evaluatie- en verzuimgesprekken

Functionerings- en evaluatiegesprekken zijn een bijzonder nuttig hulpmiddel om de sterke en zwakke punten binnen je team onder de loep te nemen, maar het is belangrijk om de twee niet te verwarren. Een evaluatiegesprek is vaak eenrichtingsverkeer, waarbij de leidinggevende de grootste rol speelt. Bij een functioneringsgesprek is het dan weer belangrijk om een open dialoog te kunnen voeren over de verwachtingen van beide partijen. Verzuimgesprekken komen minder vaak voor, maar kunnen een goed inzicht geven in de beweegredenen van werknemers.

Al deze gesprekken vereisen uiteraard hun eigen aanpak, ingesteldheid en voorbereiding. De experts van Syntra Bizz zorgen voor praktijkgerichte coaching die jou in staat stelt om de valkuilen te vermijden en doelgericht te werk te gaan. 

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Leiding geven op de werkvloer

Als leidinggevende dien je over een aantal diverse vaardigheden te beschikken om je team efficiënt aan te sturen. Je werknemers stimuleren, taken uit handen durven geven, je doelstellingen halen en tegelijk een overzicht bewaren; het kan een moeilijke evenwichtsoefening zijn.

Niet iedereen is een geboren leidersfiguur, maar alle skills om dat te worden kan je aanleren. Via een bedrijfsopleiding op maat van Syntra Bizz zorgen wij voor een intensieve coaching die de specifieke werkpunten aanpakt waar jij of je medewerkers mee kampen. 

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Projectmanagement

Bij het leiden van een project komt heel wat kijken. Risico-analyse, planningsbeheer, communicatie-, kwaliteit- en budgetbeheer,... Voeg daar nog enkele verschillende teams aan toe en het risico op een gebrekkige communicatie en fouten neemt alsmaar toe. Als project manager is het dus vooral belangrijk om een duidelijke structuur te scheppen, zodat alle partijen ten allen tijde een overzicht hebben van het werkproces.

Met concrete tips en tricks zorgen de experts van Syntra Bizz ervoor dat je over alle vaardigheden beschikt om een project van A tot Z af te werken. We gaan na waar de pijnpunten binnen jouw processen zich bevinden en hoe die op een efficiënte manier kunnen worden verbeterd door al je middelen optimaal te benutten.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Burn-out preventie

Het aantal gevallen van burn-out stijgt jaar na jaar. Gedreven, perfectionistische werknemers zijn onmisbaar voor elk bedrijf, maar vaak lopen deze mensen het grootste risico. Door teveel hooi op hun vork te nemen en na de uren nog lang met het werk bezig te zijn, krijgen ze stress, wat slaap- en concentratieproblemen met zich meebrengt. Gevolg is een verminderde productiviteit op het werk en een 'emmertje' dat langzaamaan vol loopt. Het langdurig uitvallen van waardevolle mensen is nefast voor elk bedrijf en kan zelfs een domino-effect hebben aangezien het werk zich blijft opstapelen en doorgeschoven wordt naar collega's.

Als leidinggevende is het dus uitermate belangrijk om aandacht te hebben voor de signalen die zich voordoen voor een burn-out. De ervaren trainers van Syntra Bizz leren je de symptomen van een burn-out op tijd herkennen en geven je concrete tips om preventief actie te ondernemen. We gaan ook na wat de oorzaken binnen het bedrijf zijn en kijken samen met jou waar er verbeterd kan worden.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Competentie- en talentmanagement

Zorg voor de juiste aanpak van de talenten en competenties van je medewerkers! Ook jouw bedrijf krijgt te maken met nieuwe uitdagingen: vergrijzing van het personeelsbestand, krapte op de arbeidsmarkt, stijging van het ziekteverzuim, verhoging van de inzetbaarheid van werknemers... Op hun beurt hechten werknemers steeds meer waarde aan jobinhoud, werktevredenheid en een goede balans werk-privé.

Interesse? Vraag jouw offerte

 

Enkele van onze vakexperten in management en bedrijfsbeheer

Inhoud links

Bart Moens

Open, betrokken en positief, ervaringsgericht, met de klemtoon op het ontwikkelen en oefenen van inzichten en vaardigheden.

 

Inhoud rechts

Peggy Poppe

Heeft een pak ervaring in loopbaan-, burn-out en stresscoaching, maar ook in contextuele therapie

Inhoud links

An Vermeulen

Ervaren gids in groei-, verbeter- en verandertrajecten. Zij denkt creatief en innovatief. En laat je duidelijke keuzes maken.

Inhoud rechts

Ben Toremans

Heeft een jarenlange ervaring in sales, marketing maar ook in recruitment, consultancy en coaching bij mediabedrijven en FMCG.

Het team van Syntra Bizz kijkt uit naar jouw telefoontje of mail

Inhoud links

Debbie Van Gossum

Teamleader van de opleidingsadviseurs

0495 87 13 83

debbie.vangossum@syntra-bizz.be

 

Inhoud rechts

Sarah Hansen

Opleidingsadviseur voor de regio Antwerpen, Haven, Waasland en het Gentse

0486 83 13 87

sarah.hansen@syntra-bizz.be

 

Inhoud links

Caroline Jacobs

Opleidingsadviseur voor de regio Mechelen, Dijle-, Rupel- en Denderstreek, Klein-Brabant

0474 49 82 99

caroline.jacobs@syntra-bizz.be

 

Inhoud rechts

Linda Boey

Administratief coördinator

03 451 99 00

linda.boey@syntra-bizz.be

 

Inhoud links

Bie Vingerhoets

Administratief coördinator

03 451 99 00

bie.vingerhoets@syntra-bizz.be