In het Ministerieel Besluit van 28 oktober pasten de diverse overheden de Covid-19-maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 

Om een misverstand uit de wereld te helpen: SYNTRA valt niet onder de noemer “Volwassenenonderwijs”.

Toch schakelt Syntra Bizz vanaf maandag 9 november 2020 - na onze collectieve sluiting wegens herfstvakantie - over naar code “rood”. 

Dit heeft een behoorlijke impact op de organisatie van onze theorie-  en praktijklessen op onze campussen.

We bekijken opleiding per opleiding of we de lessen online kunnen geven als dit de meest geschikte educatieve aanpak is.

Onze diverse leertrajecten (langlopende of kortlopende opleidingen, voltijdse dagopleidingen, leertijd of duaal leren), opleidingstypes (theoretisch of praktisch), lesinhouden en -momenten vragen op dit vlak evenwel een specifieke aanpak. 

Meer informatie over de aanpassingen in jouw opleidingstraject vind je hieronder.

Wij proberen je ook zoveel mogelijk  - via digitale kanalen – te informeren of  jouw opleiding – of een gedeelte ervan - online of op de campus doorgaat of eventueel uitgesteld en en opnieuw ingepland wordt.

Heb je symptomen, ben je in quarantaine geplaatst door de dokter, ben je wachtende op je testresultaten of heb je deze al ontvangen?

Vul dan dit formulier in

UPDATE - woensdag 28 oktober 2020

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober pasten de diverse overheden de Covid-19- maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 

In aansluiting op dit Ministerieel Besluit schakelt Syntra Bizz vanaf maandag 9 november 2020 – na de herfstvakantie - over naar code “rood”, met volgende maatregelen:

Professionele bijscholingen en trainingen (kortlopende opleidingen)

 • De theoretische opleidingen, die reeds startten en nog verder doorgaan na de herfstvakantie, blijven doorlopen. Indien mogelijk wordt overgeschakeld naar online lessen. Indien dit niet mogelijk is gaan zij in fysieke en klassikale vorm door op de voorziene datum en campus. Uiteraard ook met strikte toepassing van de geldende veiligheidsmaatregelen;
 • Ook praktijklessen van de kortlopende opleidingen blijven doorgaan op de voorziene datum en campus. Een actieve IT- of grafische opleiding kan eventueel wel omschakelen naar online;
 • Opleidingen, met een startdatum tussen 9 en 21 november 2020, zullen indien mogelijk uitgesteld en opnieuw ingepland worden op een latere datum.

Voor de langlopende opleidingen en de voltijdse dagopleidingen:

 • Alle theorielessen gebeuren online;
 • Praktijklessen blijven doorgaan op de campussen met strikte toepassing van de social distance en de geldende veiligheidsmaatregelen.  Praktijklessen voor beroepen waar effectief contact is tussen cursisten, modellen of proefpersonen worden tijdelijk opgeschort. Praktijklessen voor contactberoepen waar gebruik kan gemaakt worden van simulaties (bv. een oefenhoofd bij kappers) kunnen eventueel wel doorgaan;
 • Werkplekleren en stages kunnen verder georganiseerd worden tenzij de sectorale draaiboeken dit niet langer toelaten (bv. horeca, fitness,…)

Leertijd en duaal leren

 • Net als in het secundair onderwijs wordt ook voor dit opleidingstraject de herfstvakantie verlengd tot en met woensdag 11 november. De lessen van 9 en 10 november worden verplaatst naar een latere datum;
 • Voor de lessen na 11 november zullen de leertijdcoaches jou contacteren met betrekking tot het werkplekleren en de praktische aanpak van de theorielessen.

Onze medewerkers zullen jou zoveel mogelijk  - via digitale kanalen of telefonisch – informeren wat er gebeurt met jouw specifieke opleiding. 

Wij benadrukken dat alle veiligheidsvoorschriften en meer bepaald de richtlijnen en verordeningen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten (ook de openbare weg binnen een straal van 200 meter van de campussen Antwerpen en Mechelen) van kracht blijven. 

Ook de inrichting van en het circulatieplan op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.
 

UPDATE - woensdag 21 oktober 2020

Met ingang van 21 oktober paste de Vlaamse overheid - in samenspraak met de onderwijskoepels - de Covid-19 maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 
 
Er wordt vanaf 9 november overgeschakeld van code “geel” naar code “oranje”.
 
Dit betekent nog steeds dat alle leerlingen en cursisten de lessen fysiek kunnen bijwonen mits inachtneming van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.
 
Syntra Bizz had bij de start van het cursusjaar zelf reeds strengere veiligheidsmaatregelen getroffen dan vereist was in code geel (o.a. tussenschermen in leslokalen). We blijven hierop inzetten om onze campussen veilig te houden.
 
Opleiding per opleiding bekeken we om zoveel mogelijk lessen online te geven. Dit is zo voor de langlopende opleidingen en de voltijdse dagopleidingen. De hierdoor vrijgekomen lokaalcapaciteit geeft ons de mogelijkheid om de professionele trainingen en bijscholingen (korte opleidingen van Syntra Bizz) – met kleinere groepen en in veilige omstandigheden – toch op onze campussen te laten doorgaan.
 
Je wordt zeker via digitale kanalen geïnformeerd of jouw opleiding online of op de campus doorgaat.
 

UPDATE - 1 september 2020

De Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus bepaalde de maatregelen en omstandigheden waaronder de diverse onderwijsnetten en -instellingen de lessen met ingang van 1 september terug konden opstarten.

Voor opleidingscentra zoals Syntra AB en Syntra Bizz blijven de richtlijnen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten van kracht. Ook de inrichting en het verkeer van en op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.

Alle geplande opleidingen - die vanaf 1 september terug starten - gaan dus gewoon door mits toepassing en inachtneming van de bestaande richtlijnen. Lees ze zeker!

UPDATE - donderdag 28 mei 2020

De overheid versoepelt met ingang van 2 juni 2020 de veiligheidsmaatregelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze richtlijnen beperken niet langer het aantal m² per leerling. Ook het dragen van een mondmasker door het onderwijzend personeel en de leerlingen is op dit niveau niet langer verplicht, maar wordt enkel nog aangeraden. Dit is niet het geval voor het secundair en het hoger onderwijs, waar de verplichting blijft. 

Deze nieuwe maatregel zorgt voor verwarring en wordt foutief geïnterpreteerd. De directie van Syntra AB en Syntra Bizz is hierin formeel: we houden ons aan de richtlijnen van de overkoepelende overheid. Een mondmasker blijft dus nog steeds verplicht van zodra men de campus binnenkomt, tijdens de lessen en alle verplaatsingen binnen de campus.

UPDATE - Dinsdag 5 mei 2020

Als voorbereiding maakte Syntra Bizz de voorbije dagen een uitgebreide risicoanalyse en actieplan op voor de verschillende campussen, klaslokalen en ateliers. Onze focus lag daarbij op een veilige opstart met een beperkt en beheersbaar aantal cursisten. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat elke cursist de aangevatte opleiding kan afmaken met een goede opleidingservaring en beperkte achterstand op het curriculum.

Daarom zullen de lessen die momenteel online doorgaan zoveel als mogelijk op deze manier verdergezet worden, zodat het aantal bezoekers op de campussen beperkt blijft. Opleidingen die nog niet aan de slag waren met online leren zullen het campusleren hervatten vanaf maandag 18 mei. Wat dit concreet betekent voor jouw opleiding, daar brengen we je zo snel mogelijk van op de hoogte via onze opleidingscoördinatoren.

Een beperkt aantal korte opleidingen - die onderbroken werden t.g.v. de lockdown - zullen evenwel reeds opstarten vanaf maandag 11 mei. Enkel de docenten en cursisten in deze opleidingen - die persoonlijk verwittigd zullen worden - krijgen toegang tot de campussen en deze lessen.

We begrijpen dat velen van jullie ondertussen hierbij heel wat vragen hebben, maar mogen we toch vragen om ons de nodige tijd te geven om dit achter de schermen grondig voor te bereiden en de gemiste en toekomstige lesmomenten te herplannen? Na deze oefening communiceren we hierover zo correct en volledig mogelijk.

De lessen zullen alleszins gefaseerd hervatten. We geven hierbij bijvoorbeeld voorrang aan "finaliteitsjaren", opleidingen waarvan cursisten op het einde van het cursusjaar een eindproef hebben en dus hun opleiding afronden. Ook praktijkgerichte opleidingen staan bovenaan de lijst. We proberen zoveel mogelijk lessen in te halen, wat de nodige flexibiliteit van jou als cursist, maar ook van jouw docent zal vragen.

Gezien de drastisch gewijzigde omstandigheden, zijn we ook verplicht om jou een akkoordverklaring via een pop-up in het cursistenportaal voor te leggen, waarmee je bevestigt akkoord te gaan met de veiligheidsmaatregelen. Dit is een noodzaak om je lessen te kunnen hervatten.

Wat deze veiligheidsmaatregelen precies inhouden, dat kan je nalezen op deze webpagina. We willen je vragen deze goed na te lezen en ze samen met ons te respecteren.

Wij kijken er alvast naar uit om onze deuren opnieuw te openen en samen met jullie dit cursusjaar op een positieve manier af te sluiten.

Tot slot willen we ons bij jou nog verontschuldigen voor de mogelijk onduidelijke of onvolledige communicatie in de voorbije weken.

Tot binnenkort!
 

Lees onze veiligheidsmaatregelen

UPDATE - Maandag 27 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad bevestigde op vrijdag 24 april een gefaseerde versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Wij wachten op richtlijnen van de overheid met betrekking tot het volwassenenonderwijs.

UPDATE - Donderdag 16 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad bevestigde woensdag 15 april een verlenging van de maatregelen tot 3 mei. Alle lessen op de campussen blijven tot dan geschorst. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen, examens en eindproeven op te vangen. Meer informatie hierover volgt later.

UPDATE - Donderdag 19 maart 2020, 11u30

Leertijd en Duaal leren

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

UPDATE - Dinsdag 17 maart 2020, 15 uur

Stages worden geschorst

Cursisten die een stage volgen, vragen we om niet meer naar de stageplaats te gaan, tot en met 3 april.

Virtueel kantoor

We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit. 

We blijven nog steeds beschikbaar voor vragen. Je kan ons klantencentrum contacteren

 • van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u
 • via chat, mail
 • of telefonisch op 0479 47 03 16.

UPDATE - Vrijdag 13 maart 2020, 14.30 uur

Alle lesactiviteiten worden vanaf zaterdag 14 maart worden geschorst tot en met 4 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op, samen met de adviezen van de overheid.

Je hebt je ingeschreven voor een korte of lange opleiding die start tussen 14 maart en 4 april?

Wat betekent dit voor jouw inschrijving? 

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 4 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment, de precieze info hierover volgt later. Mocht de nieuwe datum je niet passen, kan je de opleiding kosteloos annuleren.  

Je hebt je ingeschreven voor een korte of lange opleiding die start tussen 14 maart en 4 april?

Wat betekent dit voor onze lessen? 

Alle lessen worden geschorst tot minstens 4 april.  

Wanneer worden de lessen ingehaald? 

Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 4 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

Gaat mijn stage of werkplekleren nog door? 

Update 17 maart - Vanaf 18 maart worden ook alle stages geschorst tot 3 april. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan.

Wat gebeurt er met evenementen en andere activiteiten? 

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast tot na 4 april. Ook alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden afgelast tot na 4 april. 

Waar kan ik terecht voor dringende vragen? 

 • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 9u tot 17u van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 0479 47 03 16 of via klantencentrum@syntra-bizz.be.   
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op Facebook, LinkedIn of op deze webpagina. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be  
 • SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.