Ook jouw bedrijf krijgt te maken met nieuwe uitdagingen: vergrijzing van het personeelsbestand, krapte op de arbeidsmarkt, stijging van het ziekteverzuim, verhoging van de inzetbaarheid van werknemers. Op hun beurt hechten werknemers steeds meer waarde aan jobinhoud, werktevredenheid en een goede balans werk-privé.

Het belang van een duurzaam loopbaanbeleid

Loopbanen zijn niet langer voorspelbaar. Werkgevers en werknemers moeten nu meer dan ooit aandacht hebben voor werkbaarheid en inzetbaarheid. Werkzekerheid binnen één enkel bedrijf is geëvolueerd naar inzetbaarheid in een veranderlijke arbeidsmarkt. 

Organisaties moeten flexibel inspelen op continue veranderingen in hun omgeving. Dit alles lukt niet zonder een doordacht, duurzaam loopbaanbeleid.

Een duurzaam loopbaanbeleid leidt tot een win-winsituatie. Het levert zinvolle, werkbare loopbanen op voor jouw werknemers zodat ze gemotiveerd aan de slag blijven. Tegelijkertijd verzekert het de continuïteit binnen jouw bedrijf of organisatie.

Syntra Bizz ondersteunt jou bij de uitbouw van zo’n duurzaam loopbaanbeleid. Wij bekijken wat jouw medewerkers echt nodig hebben en laten dit de rode draad vormen in onze aanpak.

Laat ons jou coachen!

We ondersteunen jou bij de verdere uitbouw van een eigentijds en succesvol HR-beleid. Samen maken we een analyse van de huidige situatie en stellen we een actieplan op.

De rol van de leidinggevende mag in dit proces niet vergeten worden. Ook hen kunnen we de nodige ondersteuning, coaching en trainingen geven.

Tevens kunnen je werknemers op ons rekenen voor het ontdekken van hun talenten, het versterken van hun motivatie, het heroriënteren binnen de eigen organisatie, het maken van loopbaankeuzes, enz.

Aan de hand van een persoonlijk coachtraject verwerft de werknemer meer inzicht in het eigen functioneren, zijn groeipotentieel en nieuwe actiemogelijkheden om bepaalde doelstellingen te behalen.

Inhoud links

De thema's

  • competentie- en talentmanagement
  • evaluatie- en functioneringsgesprekken
  • POP- en loopbaangesprekken
  • talentgericht interviewen
  • werken met een teammatrix
  • werken met een teamontwikkelingsplan
  • loopbaansturing en eigenaarschap
  • persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid
Inhoud rechts

Waarderend onderzoek

Dit is een kijk op en een aanpak van verandering in organisaties. De principes van Waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry zijn ook perfect toepasbaar op individueel niveau.

Het is een benadering die vertrekt vanuit het positieve. Je hebt met andere woorden vooral oog voor wat er al is. Het verlegt de focus

van problemen naar perspectief, van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de nodige creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven van mensen op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Bron: Keynote Consultancy
www.waarderend-actieonderzoek.nl
 

Je betaalt tot 30 % minder met de KMO-portefeuille (erkenningsnummer maatopleidingen DV. 0215959). Maar wellicht kan je ook nog aanspraak maken op andere tussenkomsten of premies. 

 

Hoe engageer je medewerkers? Hoe zet je in op hun talenten? Wat is job craften? Hoe werk je aan de inzetbaarheid van je medewerkers? Hoe ga je aan de slag met de teammatrix?

Die vragen lossen wij samen met jou op!

 

Debbie Van Gossum is teamleader van de opleidingsadviseurs
Je kan haar bereiken via 0495 87 13 83 of debbie.vangossum@syntra-bizz.be.

 

 

Sarah Hansen is opleidingsadviseur
Je kan haar bereiken via 0486 83 13 87 of sarah.hansen@syntra-bizz.be.

 

 

Caroline Jacobs is opleidingsadviseur
Je kan haar bereiken via 0474 49 82 99 of caroline.jacobs@syntra-bizz.be.