Vorig cursusjaar werd een docentenportaal gelanceerd via dewelke de aanwezigheden van cursisten door jou dienen geregistreerd worden.

Recent werd deze uitgebreid met een aantal nieuwe functionaliteiten:

  • Klasagenda: ingave van je lesonderwerp gebeurt in hetzelfde scherm als waar je je aanwezigheden ingeeft en dient als basis voor jouw loonverwerking.
  • Punten: na afname van een examen dienen de punten digitaal geregistreerd te worden om nadien door de campus verwerkt te worden
  • Lessenrooster: laat toe om op eender welk moment jouw actuele lessenrooster(s) chronologisch te raadplegen
  • Contact / Vraag: heb je vragen / bedenkingen over de campusinfrastructuur, dan kan je die via deze weg digitaal stellen.
  • Wie is wie?: geeft weer wie jouw contactpersonen zijn binnen Syntra-AB en wat hun taak is.

Graag een warme oproep om deze functionaliteiten als docent maximaal te gebruiken. Mocht je hierbij vragen hebben, kan je je altijd tot de campus richten.