Start and duration
 • Custom course only, request your quote
Location
 • To be defined
Type of training
 • Further training
Save money on your schooling
 • KMO Wallet
 • Training vouchers

Veilig werken op hoogte - Module 1 & 2: why follow this course?

Werken op hoogte

Om werken op hoogte uit te voeren, kan je gebruikmaken van een ladder of een hoogwerker. Een stelling (of steiger) is de perfecte oplossing als je 

 • beide handen nodig hebt en een ladder dus niet veilig is;
 • jezelf over de hele breedte (of een aanzienlijk deel) van een gevel moet verplaatsen;
 • materiaal nodig hebt op de plaats van de werken.

Er bestaan verschillende soorten steigers en stellingen. Het juiste type stelling hangt af van de hoogte, de duur van de werkzaamheden, de staat van de ondergrond, enz.

Neem geen enkel risico!

De maatopleiding ‘Veilig werken op hoogte’ bestaat uit 3 modules. Modules 1 en 2 worden gecombineerd in 1 dag. Je moet deze succesvol voltooid hebben vooraleer je aan module 3 kan beginnen. 

Deelnemers moeten bovendien minimaal 18 jaar zijn en een verklaring van medische gezondheid kunnen voorleggen.

In module 1 leren arbeiders wat ze moeten weten vooraleer ze een stelling mogen betreden, in module 2 hoe ze een stelling opbouwen. Beide modules koppelen praktijk aan de theorie: er wordt meteen ook geoefend. 

De theorie omvat onder andere

 • soorten steigers, ladders en toegangstrappen, onderdelen;
 • preventie in functie van de weersomstandigheden;
 • veiligheidsvoorschriften en valbescherming;
 • verankeringspatronen;
 • berekeningsnota, montageschema en controlelijst;
 • signalisatie en afsluiting;
 • definitie ‘bevoegd persoon’.

Tijdens de praktische oefeningen ga je

 • een steiger controleren;
 • lasten aanslaan en hijsen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • veilig en efficiënt monteren, demonteren en ombouwen. 

Program

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag;
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren;
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan;
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk;
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen;
 • Kennis van het verankeren van de stelling;
 • De lastenverdeling op de stelling kennen

Hieraan wordt een praktijkgedeelte gekoppeld waarbij aandacht wordt besteed aan de hiervoor vermelde aspecten.

For who

Target audience

Arbeiders die een stelling helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen steigergebruik (de stellingen worden enkel gebruikt en niet zelf opgebouwd).

Deze cursus mag je volgen met een minimum leeftijd van 18 jaar of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

 

Acceptance criteria

Verklaring van medische geschiktheid (verkrijgbaar via arbeidsgeneesheer of huisarts)

 • Furbo Training & Consulting
 • Or on your location
€302.50 €250.00

Heftruck: basisopleiding

/3 sessies (12u)

 • Furbo Training & Consulting
 • Or on your location
€774.40 €640.00
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Or on your location
€278.30 €230.00

BA5 - Vakbekwaam persoon

/4 sessies (12u)

 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
 • Campus Leuven
 • Or on your location
€514.25 €425.00
 • Furbo Training & Consulting
 • Or on your location
€774.40 €640.00