Start and duration
 • Custom course only, request your quote
Location
 • To be defined
Type of training
 • Further training
Save money on your schooling
 • KMO Wallet

 • Training vouchers

Bijscholing hulpverlener: wondzorg en verbandleer: why follow this course?

De nieuwe reglementering inzake de opleiding hulpverlener bepaalt dat het brevet van hulpverlener geen vervaldatum meer heeft.  De bijhorende verplichting is wel dat de hulpverlener nu jaarlijks verplicht is om 4u bijscholing te volgen.  Heeft een hulpverlener in een kalenderjaar geen 4u bijscholing gevolgd, vervalt zijn brevet onmiddellijk en dient hij de volledige opleiding opnieuw te volgen. Indien de werkgever, op basis van een voorafgaande risicoanalyse en het advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité, kan aantonen dat de jaarlijkse bijscholing niet nodig is, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.  

Tijdens de jaarlijkse bijscholing worden thema’s uit de basisopleiding opgefrist. 

Program

 • kleine verwondingen, soorten wonden en wondverzorging
 • kleine ongevallen, soorten letsels en behandeling, soorten verbanden,
  zwachtels aanbrengen
 • nuttige steun- en bedekkende verbanden tijdens alle omstandigheden
 • aandachtspunten in de wondzorg
 • behandeling en verzorging van verschillende niet-levensbedreigende verwondingen
  • schaafwonden
  • snijwonden
  • brandwonden
  • splinterwonden

 

For who

Target audience

Deze opleiding richt zich tot iedereen die reeds de basisopleiding gevolgd heeft en zich jaarlijks 4u moet bijscholen.

 • Campus Antwerpen
 • Or on your location
€290.40 €240.00
 • Campus Antwerpen
 • Or on your location
€296.45 €245.00