Inhoud

Vanaf 1 april 2016 is er maar één budget vrij te besteden voor opleiding en advies. In onderstaande tabel staan de percentages en bedragen. Je kan voor € 100 excl. BTW een aanvraag indienen.