Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Leer tijdens het transport veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

ADR Chauffeur Categorie I en II (Colli en tanks): waarom zou je deze opleiding volgen?

Heeft jouw bedrijf chauffeurs in dienst die gevaarlijke goederen vervoeren in verpakkingen, tankvoertuigen, in batterijvoertuigen of in containers? Dan trappen we een open deur in als we jou vertellen dat jouw chauffeurs over een geldig ADR-getuigschrift (voor tankvervoer) moeten beschikken. Maar wist je dat ook magazijniers, planners, orderpickers, enz. volgens het ADR 1.3 een “functiegerichte” opleiding dienen te volgen?

Syntra Bizz is erkend voor het verstrekken van ADR-opleidingen aan chauffeurs. (Erkenningsnummer OCF 48). 

Wat is nieuw? Deze ADR-opleidingen komen sinds 22 augustus 2020 ook in aanmerking voor het behalen van punten in de Nascholing Code 95. 

Dit is wel enkel het geval als de chauffeur in Vlaanderen of Wallonië woont en ook in die regio’s de opleiding volgt. In het Brussels gewest is dit voordeel nog niet van toepassing.

Om optimaal en vooral flexibel in te spelen op de noden van onze klanten, organiseert Syntra Bizz deze opleiding als maatopleiding. Dit betekent dat wij deze opleidingen niet alleen kunnen geven bij jullie op het bedrijf, maar ook aangepast worden aan de behoeften van jullie bedrijf. 

Zo organiseren wij o.a.

 • Basiscursus ADR Collivervoer (categorie I)
 • Basiscursus ADR Tankvervoer (categorie II)
 • Combinatie van beide basisopleidingen (Je moet wel eerst slagen in basis ADR colli slagen alvorens de opleiding tankvervoer te mogen volgen. Je kan dus de tankopleiding niet apart volgen)
 • Bijscholingscursus - Verlenging attest ADR Collivervoer (te volgen binnen de 12 maanden voor de vervaldatum, 5 jaar na het behalen ervan)
 • Bijscholingscursus - Verlenging attest ADR Tankvervoer (te volgen binnen de 12 maanden voor de vervaldatum, 5 jaar na het behalen ervan)
 • Combinatie van beide bijscholingscursussen
 • Functiegerichte opleiding ADR en veiligheid (voor niet-chauffeurs, zoals o.a. magazijniers, orderpickers enz.)Programma

Programma-inhoud basiscursus ADR Collivervoer (categorie I)

 • Overzicht van de reglementering m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • In welke klassen worden gevaarlijke stoffen ingedeeld?
 • Voorschriften i.v.m. het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • Bespreking houders, soorten boorddocumenten en signalisatie;
 • Voorschriften tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • De uitrusting van de voertuigen;
 • Bescherming van de chauffeur en de bemanning.
 • Wie is vrijgesteld van een ADR-erkenning?
 • Voorkoming van een of noodmaatregelen bij een ongeval of incident;
 • EHBO-technieken en een praktische brandblusoefening.

Programma-inhoud basiscursus ADR Tankvervoer (categorie II)

 • Welke type tanks zijn er waarin gevaarlijke goederen mogen vervoerd worden?
 • Hoe wordt een tank voor gevaarlijke goederen opgebouwd? Wat is de houder, de bedrijfs- en structuuruitrusting en de tankcode?
 • Hoe gedraag je je op de weg tijdens tankvervoer?
 • Specifieke boorddocumenten: het vervoerdocument en het ADR- keuringsdocument;
 • Welke signalisatie breng je op de wagen aan: (oranje) schilden, etiketten en andere markeringen;
 • Hoe laad en los je tanks?
 • Specifiek vervoer van gassen;
 • Specifiek vervoer van vloeistoffen en vaste stoffen.

Voor wie?

Doelgroep

Iedereen die als chauffeur gevaarlijke stoffen vervoert via colli of via tank. Maar ook wie als magazijnmedewerker, orderpicker of een andere logistieke functie in aanraking komt met gevaarlijke stoffen.

Toelatingsvoorwaarden

Extra info

De chauffeur behaalt 14 kredietpunten voor de basiscursus ADR Collivervoer, basiscursus ADR Tankvervoer, en 7 kredietpunten voor de vervolmakingscursus ADR Collivervoer en tankvervoer. 

Het attest na slagen in het examen – uitgereikt door Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) en dat 5 jaar geldig is - wordt opgemaakt na afronding van de ganse opleiding.