Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Basisopleiding bedrijfseerstehulp: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

Telt jouw bedrijf meer dan 20 mensen? Dan is een grondige opleiding EHBO voor je werknemers van levensbelang. Zo kunnen zij steeds de eerste zorgen toedienen bij arbeidsongevallen of gezondheidsproblemen.

Over de opleiding

Deze basisopleiding leert je de juiste stappen te zetten in verschillende noodsituaties. Verkeert iemand in ademnood, heeft iemand letsels (brandwonden, snijwonden,...) of andere aandoeningen? Zorg er dan voor dat je meteen de nodige zorgen kan toedienen voor het te laat is.

Na de basisopleiding EHBO Hulpverlener:

 • Ben je in staat de situatie correct in te schatten.
 • Ben je in staat een beslissing te nemen op basis van de waarneembare feiten.
 • Herken je de levensbedreigende medische toestand van personen.
 • Kan je de principes van de eerste hulp uitvoeren in afwachting van het tussenkomen van gespecialiseerde diensten.

Over het attest

Indien je deze basisopleiding succesvol beëindigt, ontvang je hiervoor een gecertificeerd attest.

Het wettelijk attest bedrijfseerstehulp is gelijkwaardig aan het attest EHBO - hulpverlener.
Om dit attest te behouden is een jaarlijkse bijscholing hulpverlener (4u) verplicht.

Programma

i.s.m.

Doelstellingen:

 • Je kent jouw rol als hulpverlener;
 • Je kan het EHBO-materiaal gebruiken;
 • Je analyseert een EHBO-situatie op een juiste manier;
 • Je waarschuwt en handelt op een veilige en efficiënte manier;
 • Je past de eerste (comfort) zorgen toe;
 • Je ondersteunt de vitale functies van het slachtoffer;
 • Je past CPR toe en indien nodig met de automatische defibrillator;
 • Je verleent de eerste hulp bij een bewusteloos slachtoffer, een slachtoffer met ademnood,....
 • Je herkent de toestand van een slachtoffer met pijn in de borst;
 • Je herkent symptomen van andere aandoeningen en past eerste hulp toe. Bijvoorbeeld aandoeningen van het cardiovasculair stelsel of van het zenuwstelsel, vergiftiging,....

 

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

De basisopleiding bedrijsfeerstehulp richt zich tot medewerkers die voor hun bedrijf aan de nodige wettelijke vereisten wensen te voldoen om eerste hulp te bieden in geval van een ongeval.

Het wettelijk attest EHBO hulpverlener is gelijkwaardig aan het attest bedrijfseerstehulp.