Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Bedrijfsopleiding voor office professionals: problemen oplossen en conflicten vermijden: waarom zou je deze opleiding volgen?

Problemen kan je niet vermijden

Elke dag werk je samen met collega’s, klanten, leveranciers en partners. Hoe goed je ook je best doet, problemen kunnen altijd  ontstaan. Je wordt verkeerd begrepen, je gesprekspartner heeft een andere mening, is het niet eens met je aanpak… Deze bedrijfsopleiding helpt office professionals om stil te staan bij problemen die zich op het werk herhalen. We leren je oplossingsgericht denken en geven je de tools om problemen in een vroeg stadium te herkennen, te ontleden en aan te pakken. Zo kan je vermijden dat ze uitgroeien tot een conflict. 

Conflicthantering

Ontstaat er toch een conflict, dan is het belangrijk ook daar juist mee om te gaan. Een conflict is het resultaat van een proces dat op gang komt als we constateren dat onze belangen in het gedrang komen; een verwachting die niet werd ingelost, een verantwoordelijkheid die niet werd opgenomen, een belofte die niet is nagekomen… We bekijken in deze bedrijfsopleiding het ontstaan van conflicten en de verschillende stijlen van conflicthantering. Ook emotionele intelligentie komt daarbij ter sprake. Een gezonde dosis assertiviteit (niet agressiviteit) helpt.

Programma

Probleemoplossend denken:  

 • Wat is probleem oplossend denken?
 • "Out of the box" of "in the box", durf verder te denken;  
 • Speel je mee met de hoedjes: de Bono; 
 • Probleemanalyse via SORAC;  
 • De zes "Why" vragen;  
 • Het klassieke zes stappen model: beschrijf, bepaal de  norm, spoor de oorzaak op, test de oorzaak, los het probleem op, controleer of het probleem is opgelost.

Conflicten vermijden:

 • Wat is een conflict?
 • Waarom conflicten oplossen: principe van positieve conflicten;  
 • Het ontstaan van conflicten;
 • Communicatie tijdens een conflict; 
 • De verschillende stijlen om met conflicten om te gaan; 
 • Jouw stijl;  
 • Technieken om conflicten te beheersen en te voorkomen;  
 • Omgaan met emoties; 
 • Tactiek en strategie;  
 • De emotionele bankrekening.

Voor wie?

Doelgroep

Deze bedrijfsopleiding is uitermate interessant voor administratieve medewerkers, management assistants en onthaalmedewerkers.

Agile: Scrum Master

/6 sessies (18u)

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€992.20€820.00
 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Thomas More Kempen
 • Of op jouw locatie
€726.00€600.00

Management assistant

/12 sessies (36u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00