Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Bijscholing hulpverlener - CPR/AED: waarom zou je deze opleiding volgen?

De nieuwe reglementering over de opleiding tot hulpverlener bepaalt dat jouw brevet als hulpverlener geen vervaldatum meer heeft. Maar het is nog wel verplicht dat je jaarlijks 4 uur bijscholing volgt.

Indien blijkt dat je in de loop van het kalenderjaar deze bijscholing van 4 uur niet hebt gevolgd, dan vervalt je brevet onmiddellijk. Je moet dan de volledige opleiding helemaal opnieuw volgen. Deze opleiding komt in aanmerking voor deze verplichte bijscholing.

Eventueel kan je als werkgever, op basis van een voorafgaande risicoanalyse en na advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité, aantonen dat de jaarlijkse bijscholing voor jou niet nodig is. Dan maakt men hiervoor een uitzondering.

In deze jaarlijkse bijscholing frissen we de thema's uit de basisopleiding op.

 

 

Programma

 • Reanimatie van volwassenen;
 • CPR met hulpmiddelen, AED, pocket mask;
 • Verwijderen vreemd voorwerp in de luchtwegen;
 • Veiligheidshouding;
 • Gangbare evacuatietechnieken;
 • Gevaren bij gebruik van zuurstof en beademingsapparatuur.

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is een must voor iedereen die reeds de basisopleiding gevolgd heeft en zich in orde wil stellen met de verplichte bijscholing van 4 uur.