Duur en data
  • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
  • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
  • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille

  • opleidingscheques

Bijscholing hulpverlener: Levensbedreigende aandoeningen: waarom zou je deze opleiding volgen?

Als je het brevet van hulpverlener reeds haalde, dan weet je wellicht dat de nieuwe reglementering bepaalt dat jouw brevet geen vervaldatum meer heeft. Je moet evenwel als hulpverlener nu jaarlijks 4 uur bijscholing volgen.

Heb je die 4 uur bijscholing binnen een kalenderjaar niet gevolgd, dan vervalt je brevet onmiddellijk en dan moet je de volledige opleiding helemaal opnieuw volgen. Hiervoor kan evenwel een uitzondering gemaakt worden als je als werkgever - op basis van een voorafgaande risicoanalyse en mits advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité - kan aantonen dat de jaarlijkse bijscholing niet nodig is.

Tijdens de jaarlijkse bijscholing frissen we de thema’s uit de basisopleiding opnieuw op. 

In de regio Kempen en de provincie Limburg organiseren we deze maatopleiding in samenwerking met Fortio Bedrijfsopleidingen. 

Programma

 

  • Grote verwondingen en bloedingen met mogelijks shock tot gevolg
  • Andere vormen van shock
  • Rol van de hulpverlener
  • Vitale functies

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die reeds de basisopleiding gevolgd heeft en zich jaarlijks 4u moet bijscholen.