Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Bijscholing hulpverlener: wondzorg en verbandleer: waarom zou je deze opleiding volgen?

De nieuwe reglementering inzake de opleiding hulpverlener bepaalt dat het brevet van hulpverlener geen vervaldatum meer heeft.  De bijhorende verplichting is wel dat de hulpverlener nu jaarlijks verplicht is om 4u bijscholing te volgen.  Heeft een hulpverlener in een kalenderjaar geen 4u bijscholing gevolgd, vervalt zijn brevet onmiddellijk en dient hij de volledige opleiding opnieuw te volgen. Indien de werkgever, op basis van een voorafgaande risicoanalyse en het advies van de arbeidsgeneesheer en het Comité, kan aantonen dat de jaarlijkse bijscholing niet nodig is, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.  

Tijdens de jaarlijkse bijscholing worden thema’s uit de basisopleiding opgefrist. 

Programma

 • kleine verwondingen, soorten wonden en wondverzorging
 • kleine ongevallen, soorten letsels en behandeling, soorten verbanden,
  zwachtels aanbrengen
 • nuttige steun- en bedekkende verbanden tijdens alle omstandigheden
 • aandachtspunten in de wondzorg
 • behandeling en verzorging van verschillende niet-levensbedreigende verwondingen
  • schaafwonden
  • snijwonden
  • brandwonden
  • splinterwonden

 

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die reeds de basisopleiding gevolgd heeft en zich jaarlijks 4u moet bijscholen.