Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Certificering Airco - Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen: waarom zou je deze opleiding volgen?

De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen in motorvoertuigen wordt sinds 2010 geregeld door een Europese verordening. Deze bepaalt dat deze terugwinning enkel mag gebeuren door een technicus die hiervoor een erkende opleiding heeft gevolgd.

Als jouw bedrijf actief is in de automotive sector en herstellingen uitvoert aan aircosystemen aan bepaalde voertuigen is het nodig dat de technicus die deze werken uitvoert geslaagd is voor een theorie- en een praktijkproef. Syntra Bizz is erkend voor het geven van deze opleiding, het afnemen van de theorie- en praktijkproef en het uitreiken van het verplichte certificaat.

Dit is nodig voor voertuigen voor het vervoer van personen met maximaal 8 zitplaatsen (excl. bestuurder) en voor wagens voor het vervoer van goederen met een referentiemassa van 1305 kg.

Programma

Opbouw: 8 uur (4 uur theorie en 4 uur certificeringsproef)

Theorie

 • Wetgeving
 • Principe van koudekring
 • Werking van klimaatregelingssystemen
 • Eigenschappen van gefluoreerde gassen
 • Werking en gebruik van een onderhouds- en terugwinningstoestel
 • Gebruik van de koelmiddelfles
 • Lekdetecties

Praktijk

 • Terugwinning op een voertuig
 • Handelingen op voorraadcilinders

Certificeringsproef

 • Theoretisch examen
 • Praktisch examen

Voor wie?

Doelgroep

Alle technici die broeikasgassen terugwinnen en werkzaamheden uitvoeren op aircosystemen, dienen deze opleiding te volgen en het certificaat te behalen.