Duur en data
  • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
  • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
  • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Circulair bouwen en duurzaamheid is een trend waar je als bouwprofessional niet langer omheen kan

Circulair bouwen: duurzaamheid in de praktijk: waarom zou je deze opleiding volgen?

Waarom circulair bouwen?

Gebouwen hebben geen eeuwig leven waardoor ze ooit “gesloopt” moeten worden. Dit zorgt voor een enorme berg afval. Zeker als ze gebouwd werden door gebruik te maken van verbindende componenten als cement, PUR, lijmen of kitten.

Daarom streven we nu naar andere constructiemethodes zoals klikken en schroeven. Door deze technieken kunnen we gebouwen - op het einde van hun leven - op een eenvoudige manier demonteren en kunnen we de componenten hergebruiken of op een milieuvriendelijke manier recycleren. Zo slopen we efficiënt zonder materiaalverlies.

Bij circulair bouwen besteden we ook de nodige aandacht aan de bouwmaterialen. In het verleden werden steevast weekmakers, zware metalen, kleurstoffen, asbest en andere toxische stoffen gebruikt, die nog steeds - en nog een lange tijd - voor de nodige aandacht zullen zorgen bij sloopwerken en de verwerking van het bouwpuin.

Circulair bouwen streeft ook naar de maximale flexibiliteit van gebouwen zodat ze veel functies aankunnen. Maar er ook voor zorgt dat ze langer bruikbaar blijven en steeds de juiste bestemming krijgen. Zodat ze als het ware "meegroeien" met de bewoners.

Samengevat: grijp als vooruitstrevend en milieubewust bouwbedrijf de kans om circulair te bouwen en alle materialen mooi in omloop te houden.

Programma

  • Wat is circulair bouwen?
  • Wat is C2C?
  • Wat is de zin en onzin van circulair bouwen.
  • Hoe zal circulair bouwen de visie op ‘het bouwen’ in het algemeen beïnvloeden?

Voor wie?

Doelgroep

Ontwerpers, architecten, ingenieurs, bouwkundig tekenaars,
interieurarchitecten, aannemers, constructeurs, …