Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

CMR, het document en de wetgeving : de laatste stand van zaken!: waarom zou je deze opleiding volgen?

Zijn jouw medewerkers zich voldoende bewust van de belangrijkheid van de CMR?

Als jouw bedrijf actief is in de logistieke sector, heb je ongetwijfeld al te maken gehad met de CMR of vrachtbrief. Toch zijn werknemers zich er vaak onvoldoende van bewust dat het om een juridisch bewijs gaat, dat bepaalt wie aansprakelijk is. Een fout ingevulde CMR kan zware financiële gevolgen hebben voor je bedrijf, dus is het noodzakelijk dat die nauwkeurig behandeld wordt door medewerkers met grondige kennis van zaken.

In deze maatopleiding gaan we aan de slag met concrete voorbeelden en oefeningen die recht uit de dagelijkse praktijk komen. Je medewerkers krijgen een grondig inzicht in de verschillende facetten van de CMR, zodat ze in iedere situatie correct kunnen handelen. Zo garandeer je een vlotte administratieve afhandeling van elk transport en een goede relatie tussen opdrachtgever en ontvanger.

Uiteraard stemmen we de inhoud van deze maatopleiding af op topics die gerelateerd zijn aan jouw bedrijf.

Programma

Algemeen kader

 • Korte situering van de wetgeving;
 • Begrippen.

Verplichte gegevens

 • Plaats, datum, naam, adres van afzender, vervoerder, inontvangstneming, aflevering;
 • Aard van de goederen;
 • Verpakkingswijze;
 • Brutogewicht en kosten.

Waar en wanneer

 • Administratieve vereenvoudiging?
 • Correct registeren van schades en aantallen bij aftekenen van de CMR;
 • Correct registreren van extra info bij het vertrek van de goederen.

De betrokken partijen – de gevolgen van een foutief ingevuld document

 • Afzender
 • Vervoerder
 • Geadresseerde

Praktijkoefeningen

 

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is zeer interessant voor iedereen die geleverde of te leveren goederen moet controleren en de bijhorende CMR moet invullen

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€653.40€540.00

Incoterms

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€314.60€260.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€447.70€370.00