Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Coach je salesteam - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Een succesvol sales team werkt efficiënt en met plezier samen. Elk lid van het team kent zijn eigen kwaliteiten en voelt zich gewaardeerd. Verkopers weten ook precies wat er van hen wordt verwacht om de doelstellingen te behalen.

In elk team zijn er wel eens spanningen of misverstanden

Niet altijd heeft een verkoper het gevoel dat zijn kwaliteiten tot hun recht komen. Soms klikt het wat minder en haalt een stroeve samenwerking de resultaten naar beneden. Teams die elkaar nog niet goed kennen, werken makkelijk langs elkaar heen.

Coaching is in elk salesteam een belangrijk aandachtspunt. Je wil dat mensen voldoende verantwoordelijkheid nemen, dat er een open dialoog blijft met de leidinggevende, dat collega’s elkaar helpen met constructieve feedback

Teamcoaching is erop gericht te ontdekken wat de kern is van een ongewenste situatie en hoe je het team weer effectief en succesvol laat samenwerken.

Doelstellingen van coaching

 • de communicatie verbeteren
 • de kwaliteiten van elk teamlid benutten
 • opnieuw leren samenwerken 
 • het engagement van elk teamlid aanwakkeren 
 • irritaties en conflicten oplossen
 • het vertrouwen versterken

In deze bedrijfsopleiding leer je door een juiste analyse en aanpak je team motiveren en coachen. Herken en erken de diversiteit in je team en help zo ieders talenten ontwikkelen. Boek resultaat door de juiste energie uit te sturen.

 

Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA)

Programma

 • Je bent duidelijk en concreet in jouw communicatie;
 • Je hanteert een open houding;
 • Je hebt empathie en je voelt de dingen snel aan;
 • Je kan situaties en het gedrag van je medewerkers correct analyseren;
 • Groepsdynamiek stimuleren;
 • Individueel coachen van teamleden;
 • Hoe geef je feedback? (negatief en positief)
 • Hoe neem ik evaluaties af?

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate interessant voor sales managers, team leaders en sales medewerkers.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00
 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21
 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€847.00€700.00

Office manager: basisopleiding

/13 sessies (39u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1452.00€1200.00