Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Code 95 - CMR en ongevalsaangifte: waarom zou je deze opleiding volgen?

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport.

De theorie rond de vrachtbrief, de CMR en waarom die zo belangrijk is, aangevuld met oefeningen omtrent het correct en volledig invullen van dit document komen aan bod in deze opleiding.

In een tweede luik wordt er besproken wat er moet gebeuren bij een ongeval en hoe indien nodig een ongevalsaangifte volledig ingevuld wordt via het Europees aanrijdingsformulier. Het lijkt misschien de normaalste zaak van de wereld, maar toch is het invullen van een aanrijdingsformulier niet altijd evident. Niet alleen het juiste formulier is van belang, maar ook het invullen zelf kan - indien niet volledig of correct - ervoor zorgen dat de afhandeling van verzekeringsdossiers lange tijd uitblijft.

Tot op heden is de vaststelling dat vele schadegevallen betwist worden wegens het foutief, onvolledig invullen van het aanrijdingsformulier. Er worden voldoende oefeningen gemaakt om er voor te zorgen dat het aanrijdingsformulier en alles wat er mee samenhangt correct wordt ingevuld en opgevolgd.

Programma

Theorie (4 uur)

Het CMR-verdrag: toepassingsgebied CMR-verdrag, Belgische en internationale transportwetgeving en reglementering, soorten vervoersdocumenten, algemene transportbepalingen

Noodsituaties kunnen beoordelen (1 uur)

Het Europees aanrijdingsformulier

Praktijkoefeningen (2 uur)

Invullen CMR-documenten en het Europees aanrijdingsformulier

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich naar beroepschauffeurs met rijbewijzen C, C+E, C1, C1+E. Voor nieuwe rijbewijzen moet je om de vijf jaar 35 uren nascholing volgen.

Incoterms

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00

Douane Basisopleiding

/4 sessies (12u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€496.10€410.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€314.60€260.00