Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Contractmanagement: waarom zou je deze opleiding volgen?

Bij de gemiddelde onderneming gaat 60 tot 80% van het totale kostenplaatje naar producten en diensten die extern aangekocht worden. Hoe en onder welke voorwaarden die samenwerking gebeurt, wordt vastgelegd in contracten waar meestal uitgebreid over onderhandeld werd.

Maar hoe zorg je er voor dat wat onderhandeld werd, ook effectief gerealiseerd wordt? Veel bedrijven laten bv. na om een opvolging van de vervaldata en prijsaanpassingen te organiseren, of bepalen en volgen de doelstellingen van een contract niet op.

Dit start al bij de opmaak van het contract en loopt pas af wanneer het contract beëindigd wordt. Naast de financiële voordelen, beperkt contractmanagement ook je risico’s, verbetert het de samenwerking met de leverancier en maximaliseert het de geleverde kwaliteit en dienstverlening.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van waar geld blijft liggen.

In deze maatopleiding leer je hoe jouw bedrijf zich moet organiseren om ervoor te zorgen dat wat onderhandeld werd bij het begin van de samenwerking, en contractueel werd vastgelegd, ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Programma

Contractmanagement intro :

 • Wat is contractmanagement en wat mag je er van verwachten?
 • Hoe positioneer je contractmanagement in je organisatie?

Contractmanagement in de praktijk :

 • Wie zijn de diverse stakeholders?
 • Duidelijke processen
 • Contractanalyse
 • Contractbeheer
 • Risicomanagement en transparantie
 • Bepaal je doelstellingen
 • Softwaretools
 • Leveranciersmanagement

 

Voor wie?

Doelgroep

Deze workshop is ideaal voor zaakvoerders, financieel directeurs, boekhouders, aankoop- en kwaliteitsmanagers en iedereen die in contact komt met contracten.