Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Unizo korting

Over de cursus

Maak van GDPR of AVG een opportuniteit

Er is al heel wat over geschreven. Wat voor het ene bedrijf overkwam als een regelrechte bedreiging en een bron van heel wat extra werk en administratieve taken, zag het andere bedrijf dit als een opportuniteit om zich terecht vragen te stellen hoe het beter, accurater en gerichter kon omgaan met de persoonsgebonden informatie waarover zij beschikten.
Dat was eigenlijk een van de doelstellingen van de Europese overheid.

Ondanks het feit dat de deadline van 25 mei 2018 reeds voorbij is, ligt er nog heel wat werk op de plank voor de bedrijven. Een groot aantal is klaar of bijna klaar met hun aangepaste privacy-aanpak. Een aantal bedrijven wordt nu pas wakker. Deze bedrijven zien dan ook in dat ze het wellicht niet alleen aankunnen en dat zij nood hebben aan een Data Protection Officer.

Wat is de taak van een Data Protection Officer?

Die taken zijn zeer uiteenlopend:

 • Je legt aan het bedrijf uit hoe het bedrijf zich in orde stelt met de wetgeving rond GDPR/AVG en wat het bedrijf aan rechten en plichten heeft als het over privacy en data gaat.
 • Je controleert of de wetgeving wordt nageleefd, je informeert en sensibiliseert het persoon en je volgt op of de vooropgestelde taken en opvolgingen worden uitgevoerd.
 • Je bent ook het aanspreekpunt naar de buitenwereld. Krijgt het bedrijf te maken met een datalek? Dan ben jij diegene die de Privacycommissie te woord staat voor meer informatie.

De functie van Data Protection Officer is dan ook zeer uitdagend en gevarieerd. Je bent niet allen de vertrouwenspersoon maar ook de waakhond binnen het bedrijf en dit zowel op technisch als juridisch vlak. We behandelen beide aspecten uitgebreid in deze opleiding. 

Je moet als Data Protection Officer ook kunnen praten met iedereen binnen het bedrijf. Zowel met het management, de marketing, de IT-afdeling als de administratie. Want iedere medewerker is eigenlijk betrokken in het GDPR/AVG verhaal.

Praktisch

Jullie docent is Thomas Van Gemberghe. Je brengt je eigen laptop mee naar de les. Dat mag zowel een Mac als een PC zijn. Er is ondersteuning beschikbaar via Moodle, ons online leerplatform.

Programma

Data protection (22 sessies)

 • Algemene inleiding tot de data protection;
 • Data Protection Governance Framework;
 • Communicatie: organisatie van de data protection;
 • Beveiliging met betrekking tot het personeel;
 • Classificatie van gegevens en controle van de bedrijfsmiddelen;
 • Fysieke en omgevingsveiligheid;
 • Operationeel beheer van de informatica en telecommunicatie;
 • Controle van de toegang tot de gegevens;
 • Systeemontwikkeling en –onderhoud;
 • Continuïteitsplanning;
 • Controle op de naleving en bestaande contracten;
 • Praktische cases;
 • Examen.

De twee belangrijkste rollen uit de GDPR komen aan bod: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. 

 • Een overheidsorganisatie (verantwoordelijke);
 • Doorsnee KMO (HR, klant en leveranciersgegevens en verder weinig bijzonders) (verantwoordelijke);
 • Een complexe verantwoordelijke (bv. gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens of zeer grote hoeveelheid);
 • Een verwerker (denk aan software development, infrastructuur en managed services organisatie, cloud provider, ...)

Toegepaste bedrijfsvoering Data protection officer (5 sessies)

 • Investeringen;
 • Hoe zet je je in de markt als zelfstandig data protection officer?
 • Opstellen offerte en factuur;
 • Examen toegepaste bedrijfsvoering;

Eindproefbegeleiding data protection (5 sessies)

 • Projectmatig werken en coaching door de docent;
 • Individuele begeleiding.

Eindproef Data Protection Officer (1 sessie)

 • Verdediging van je eindwerk voor een vakjury.

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Let op de specifieke toelatingsvoorwaarden. Bij twijfel of je voldoet, contacteer ons.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan deze opleiding alleen volgen als je houder bent van een Bachelor of Master in de juridische wetenschappen of Bachelor of Master in de IT-wetenschappen.

OF

Als je minstens 3 jaar werkervaring kan aantonen in een IT-netwerkbedrijf als netwerkbeheerder op verklaring van werkgever of CV met contacteerbare referenties, waaruit blijkt dat je als netwerkbeheerder tewerkgesteld geweest bent gedurende minstens 3 jaar.