Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) ben je als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om passende technische en organisatorische stappen te nemen. Stappen waardoor je kan waarborgen én aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd.

Je zal uiteraard ook deze maatregelen moeten voortdurend moeten evalueren en actualiseren. De AVG besteedt immers heel wat aandacht aan het beleid inzake gegevensbescherming. Dit vraagt van jouw bedrijf een goed opgezet en correct geïmplementeerd gegevensbeschermingsbeleid. Dit zorgt niet alleen voor de bescherming van de aan jouw bedrijf toevertrouwde persoonsgegevens, maar ook voor de beveiliging van je bedrijfsvoering in het algemeen.

Deze opleiding bekijkt - aan de hand van de ISO27000-norm en de aanbevelingen van de autoriteiten inzake gegevensbescherming - hoe je een optimaal informatieveiligheidsbeleid voor je bedrijf kan uitwerken. We behandelen organisatorische aspecten zoals de juiste policies en afspraken op HR-vlak. We gaan ook dieper in op welke technische maatregelen je best neemt, welke (contractuele) afspraken je maakt met leveranciers en hoe je risico's in kaart brengt en beheert.

Praktisch

Jullie docent is Ivan Stuer. Hij is een regelrecht specialist in deze materie en hij houdt het verstaanbaar en praktisch.

Een drankenpauze is voorzien. Indien de opleiding zowel in de voor- als de namiddag doorgaat, wordt ook een broodjeslunch voorzien. Drankenpauzes en eventuele broodjeslunch zijn in de prijs inbegrepen.

Programma

 • Korte herhaling van de basisprincipes van GDPR 
 • De bouwstenen van een goed informatieveiligheidsbeleid
 • Policies & HR
 • Risico-analyse
 • Technisch
 • Afspraken met derden
 • Up to date houden 

 

Voor wie?

Doelgroep

Je hebt best reeds een GDPR awareness training gevolgd voorafgaand aan deze opleiding (we herhalen de basisprincipes alleen heel kort). Het doelpubliek voor deze informatieveiligheid opleiding zijn zaakvoerders, bedrijfsleiders, IT-verantwoordelijken, Data Protection Officers en stafmedewerkers.