Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Een goed loonbeleid brengt op! - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Bij de groei van een onderneming komen nieuwe medewerkers in dienst en geraak je als werkgever vaak verzeild in een kluwen van verschillende verloningsvormen bij de medewerkers. In deze maatopleiding leren we jou als werkgevers inzicht krijgen hoe je een transparant verloningssysteem opstelt dat voldoet aan de behoeften van jouw medewerkers.

We geven je inzicht in wat een redelijke vergoeding is, uit welke elementen een loon is opgebouwd en wat de kost is voor het bedrijf van een extra werknemer of van extra-legale voordelen.

Deze bedrijfsopleiding kan helemaal à la carte ingevuld worden. Wij bekijken hou jouw bedrijf gestructureerd is en welke impact jouw personeelskosten hebben op de kostenstructuur van het bedrijf.

 

Programma

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de belangrijkste aspecten van loonbeleid
 • Kennis verwerven in alternatieve verloningssystemen en de kost ervan als werkgever

Tool

 • Loonfiche
 • Alternatieve verloningsmogelijkheden
 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€210.00€173.55

Werken met een graafmachine

/6 sessies (21u)

Nieuw
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€961.95€795.00

Agile: Scrum Master

/6 sessies (18u)

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€992.20€820.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€296.45€245.00