Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Syntra Bizz is erkend voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

Het functiecompliment is de basisopleiding (24 u.) en verschillende permanente vormingen, een bedrag dat verzorgingsinstellingen betalen aan personeelsleden die een erkende opleiding hebben gevolgd.

Programma

De basisopleiding telt 3 opleidingsdagen

 • Stressmanagement 
 • Meepraten met je sociaal secretariaat 
 • Communicatietechnieken

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen een functiecomplement krijgen

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • ROB - RVT
 • Algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
 • Psychiatrische verzorgingstehuis
 • Initiatief voor beschut wonen
 • Dienst voor thuisverpleging

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€211.75 €175.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€72.60 €60.00
€211.75 €175.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€211.75 €175.00
€211.75 €175.00