Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra Bizz is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

Vakbonden zijn niet altijd een noodzakelijk kwaad binnen jouw organisatie. Je kan ook voordeel halen uit een constructieve samenwerking met hen. Deze erkende opleiding leert je als leidinggevende in de verzorgingssector hoe je hier op de juiste manier mee om gaat. 

Programma

 • Hoe en waarom zijn vakbonden ontstaan?
 • Wat zijn de verschillende organen?
 • Hoe ga je om met vakbonden?
 • De eerste stappen naar een constructief overleg.

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€266.20 €220.00

Woonassistent

/1 jaar

 • Nog te bepalen
Enkel op maat
Enkel op maat