Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra Bizz is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

We kunnen er niet meer omheen. Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een grote diversiteit in de instelling waar we actief zijn: we werken samen met werknemers van verschillende nationaliteiten, jongere en oudere collega's, mannen en vrouwen. Maar deze diversiteit vinden we ook terug bij onze patiënten. Dit leidt soms tot conflicten en onbegrip. Meestal is dit te wijten aan de onbekendheid met de andere cultuur of de visie.

Deze vorming leert je dat diversiteit ook iets moois is en opportuniteiten biedt binnen jouw organisatie.

Programma

 • Sensibiliseren van de deelnemers m.b.t. het thema diversiteit in de ruime zin: jong en oud, man en vrouw, verschillende nationaliteiten, …
 • Bewustwording van stereotypering en de rol hierin van de eigen kaart en cultuur.
 • De deelnemers laten reflecteren en reageren samen met collega's.
 • Reglementair kader aanhalen, doch geen detailinformatie.

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

€211.75 €175.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€72.60 €60.00