Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra Bizz is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

Spijtig genoeg worden jij en je collega's steeds vaker geconfronteerd met verbale agressie of grensoverschrijdend gedrag. Agressie op de werkplek kan intern veroorzaakt worden door collega's, maar ook door patiënten of door externe personen die niet tot het bedrijf behoren zoals klanten, bezoekers, leveranciers, ...

Agressie is nu eenmaal een heftige emotie, die zowel op jezelf als op jouw gesprekspartner een sterke invloed heeft. Als je moet omgaan met agressieve personen is het belangrijk hoe je communiceert. Als je de juiste communicatietechnieken hanteert, kalmeer je de tegenpartij waardoor je de situatie ontmijnt en je verdere escalatie vermijdt.

 

Programma

 • Wat is verbale agressie en hoe ontstaat het?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken? (drempelverlagend/stressverhogend)
 • Zelfbescherming: zorgen voor eigen veiligheid;
 • Hoe voorkom je verbale agressie via een actieve benadering?
 • Omgaan met verbale agressie individueel en in groep;
 • Technieken om op een doeltreffende manier met agressie om te gaan: SMAL! techniek en de FRIT aanpak
 • Praktijkoefening met feedback 

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€72.60 €60.00
€211.75 €175.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€266.20 €220.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€211.75 €175.00
€211.75 €175.00