Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra Bizz is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

Als leidinggevende in de verzorgingssector worstel je wellicht ook met tijd. Je weet dat iedere minuut kostbaar is. Je wil die dan ook optimaal besteden. Deze erkende vormingssessie leert je hoe je efficiënt met tijd omgaat, m.a.w. je tijd beter beheert en slimmer wil werken in plaats van harder.

Programma

Doelstellingen

 • Wat zijn je ‘drivers’ en welke impact hebben ze op je tijdsbesteding?
 • Welke invloed heeft je werkomgeving op jouw efficiëntie?
 • Hoe kan je jezelf en je omgeving organiseren?
 • Hoe plan je jouw activiteiten, in functie van welke prioriteiten?
 • Hoe verwerk je opdrachten en vragen?

Programma

Analyse en diagnose van je individueel tijdgebruik

 • identificeren van tijdrovende bezigheden en zoeken naar oplossingen.

Optimaliseren van je werkdag

 • prioriteiten uitwerken volgens uw doelstellingen: wat zijn belangrijke en dringende taken?
 • tijdsbestekken reserveren (zonder door iemand gestoord te worden);
 • onverwachte vragen en onderbrekingen verwerken;
 • plannen en groeperen van activiteiten; organiseren van terugkerende taken.

Efficiënt management

 • e-mails;
 • telefoons.

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden komen in aanmerking voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging;
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€266.20 €220.00

Woonassistent

/1 jaar

 • Nog te bepalen
Enkel op maat
Enkel op maat