Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

 • Unizo korting

Over de cursus

Ben je werkzaam als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator in een verzorgingsinstelling? Dan weet je ongetwijfeld dat je aanspraak kan maken op een functiecomplement. Dit is een bedrag dat de verzorgingsinstelling waar je werkt, aan jou betaalt als je de erkende opleiding hebt gevolgd.

Syntra Bizz is erkend voor de opleiding die in aanmerking komt voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen.

In deze erkende opleiding voor het functiecomplement voor verplegend personeel leer je hoe je tijd bespaart dankzij verschillende technieken die ervoor zorgen dat je vergaderingen vlotter en efficiënter verlopen. We leren je hoe je de tijdsafbakening kan respecteren, hoe je de agenda bepaalt en hoe je je ook aan die agenda houdt tijdens de vergadering. We geven je ook tips hoe je de stoorzenders moet aanpakken.

Programma

 • Welke redenen heb je om in groep te vergaderen?
 • Welke manieren zijn er om minder tijd te besteden aan vergaderingen?
 • Soorten vergaderingen;
 • Checklisten;
 • Helder notuleren;
 • Mindmapping
 • Hoe ga je om met stoorzenders?

Voor wie?

Doelgroep

De volgende personeelsleden kunnen in aanmerking komen voor een functiecomplement:

 • hoofdverpleegkundigen
 • hoofdparamedici
 • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een:

 • Algemeen ziekenhuis;
 • Psychiatrisch ziekenhuis;
 • Woonzorgcentrum;
 • Rust- en verzorgingstehuis;
 • Dienst voor thuisverpleging
 • Initiatief voor beschut wonen

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

€211.75 €175.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€72.60 €60.00