Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Groeien door feedback te geven en te krijgen: waarom zou je deze opleiding volgen?

Professionele feedback is feedback in functie van het bereiken van een doelstelling.

Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om goed om te gaan met commentaar. We hebben de neiging ons af te sluiten voor kritiek. Positieve commentaar wuiven we weg of bagatelliseren we. Anderzijds is feedback geven ook geen evidentie. Soms zijn we zo bang van de reactie van de andere op onze feedback, dat we die zo lang mogelijk uitstellen. Als we op die manier onze feedback uitstellen, groeit de irritatie en samen daarmee de onmogelijkheid om op een goede manier te communiceren.

Deze maatopleiding leert je hoe je met feedback omgaat, zowel krijgen als geven!

In de regio Kempen en de provincie Limburg organiseren we deze maatopleiding in samenwerking met Fortio Bedrijfsopleidingen. 

Fortio Bedrijfsopleidingen

Programma

 • hoe formuleer ik opbouwende feedback?
 • hoe communiceer ik oplossingsgericht?
 • hoe formuleer ik feedback met respect voor de eigenheid van de andere, los van persoonlijke voorkeuren?
 • hoe ga ik om met met weerstand?
 • hoe creëer ik veiligheid?
 • hoe verschaf ik inzicht in wat mensen nodig hebben om constructief aan de slag te gaan met jouw feedback

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot zowel leidinggevenden als KMO medewerkers.

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€3448.50 €2850.00