Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Havenreglementering gevaarlijke goederen: waarom zou je deze opleiding volgen?

De International Maritime Organisation (IMO) besliste in mei 2008 dat wie actief en betrokken is in de transportketen, verplicht een opleiding moet volgen over de IMDG-Code (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) en de havenreglementeringen van de desbetreffende haven waarin men actief is. Iedereen die gevaarlijke goederen laadt of lost in een schip dat zich in een Belgische haven bevindt, moet deze opleiding volgen.

De IMO stelde immers een stijgend aantal overtredingen vast tijdens inspecties van o.a. containers met gevaarlijke goederen. Dit verhoogde het risico op bv. brand, milieuschade, lichamelijke letsels of zelfs overlijden.

Daarom besliste de Havenkapiteinsdienst van Antwerpen dat iedereen van wie de functie wordt genoemd in de aangifte verplicht de Havenreglementering gevaarlijke goederen (vroegere 'Codex') moet volgen.

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding ‘Havenreglementering gevaarlijke goederen' moet je in het bezit zijn van het attest IMDG. De opleiding hiervoor kan je ook volgen bij Syntra Bizz.

Onze docenten werken op de inspectiediensten zelf. Ze kunnen jou dus perfect vertellen wat je moet doen om in orde te zijn met de geldende reglementeringen.

Het examen van deze opleiding wordt 2 weken na de laatste opleidingsdag georganiseerd zodat je de leerstof nog kan verwerken aan de hand van oefeningen.

 

Programma

Sessie 1: Wettelijk kader (3.5u) 

 • De omkaderende wetgeving
 • De aangifteplicht
 • De voorwaarden voor specifieke locaties of activiteiten
 • Voorbeelden uit de praktijk

 Sessie 2: Praktijkoefeningen (3.5u)

 • Invullen van de aangifte
 • Oplossen cases en voorbeelden

 Sessie 3: Examen (2u)

 • Schriftelijk examen (multiple choice)
 • Vergeet zeker jouw identiteitskaart niet (anders mag je niet deelnemen!)

Voor wie?

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de transportketen (vervoer, laden en lossen) van gevaarlijke goederen en reeds een attest IMDG behaalde (max. 5 jaar oud)

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een geldig IMDG attest dat maximaal 5 jaar oud is. Heb je dit attest nog niet? Je kan dit ook behalen bij Syntra AB of Syntra Bizz (link)

Dit attest moet voor aanvang van de cursus ingestuurd worden ter controle. 

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€653.40€540.00

Incoterms

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00

Basis Accijnzen

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€314.60€260.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€447.70€370.00