Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Het verzuimgesprek: waarom zou je deze opleiding volgen?

Ziekteverzuim is een delicate kwestie voor de HR-afdeling. Uiteraard moeten werknemers de tijd krijgen om te genezen, maar voor HR-medewerkers is het soms moeilijk om in te schatten of de afwezigheid wel helemaal gerechtvaardigd is.

Bij heel regelmatig of langdurig ziekteverzuim is het dan ook noodzakelijk om een verzuimgesprek te voeren, om een zicht te krijgen op de redenen van afwezigheid en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Studies tonen aan dat werknemers sneller geneigd zijn terug te keren uit ziekte als er persoonlijk contact plaatsvond.

Het spreekt voor zich dat dit delicate gesprekken zijn die een voorzichtige, maar besliste aanpak vragen. Onze coaches kunnen terugblikken op jaren ervaring in HR en hebben dan ook een pak tips en tricks om een verzuimgesprek zo goed mogelijk aan te pakken en tot een constructieve oplossing te komen.

 

Programma

In deze cursus komen volgende aspecten van het verzuimgesprek aan bod:

 • Welke soorten afwezigheden zijn er i.v.m. ziekte? Wat doe je met frequent verzuim?
 • Hoe pak je ziekteverzuim aan?
 • Hoe kun je dit opvolgen en in gesprek gaan met de zieke medewerker?
 • Hoe stel je een preventief en reactief beleid op en hoe maak je dit bekend bij de werknemers?
 • Wat betekent re-integratie ?

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate interessant voor HR-officers, HR-medewerkers en HR-managers.

Selectiegesprekken

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€308.55 €255.00
 • Campus Mechelen
 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€363.00 €300.00

Basisopleiding coaching

/8 sessies (24u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€950.00 €785.12

Basisopleiding vitaliteitscoach

/8 sessies (20u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€918.95 €759.46