Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

IMDG: waarom zou je deze opleiding volgen?

Als je professioneel actief bent in de (Antwerpse) haven dan weet je zeker dat je verplicht in orde moet stellen met de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code of de IMDG-code). Dit is de belangrijkste code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ze is in het leven geroepen om de veiligheid van schip, lading en bemanning te garanderen bij het vervoer, het laden en het lossen van gevaarlijke stoffen.

Ben jij of je medewerkers betrokken bij het transport, het laden en het lossen van gevaarlijke goederen in de haven, is het sinds 1 januari 2010 verplicht om een opleiding over de IMDG-code en de overeenkomstige havenreglementeringen voor gevaarlijke goederen te volgen.  Dit geldt zowel voor wie als verantwoordelijke of als contactpersoon vermeld wordt in de aangifte.

Syntra Bizz is hiervoor een erkend opleidingsverstrekker.

Heb je deze opleiding reeds met succes gevolgd, dan kan je ook de opleiding Codex Haven van Antwerpen en Update Codex Haven van Antwerpen volgen.

Programma

 • Wat is het toepassingsgebied en de implementatie van de IMDG-code?
 • SOLAS (Safety of Life at Sea) conventie m.b.t. het maritieme transport van gevaarlijke goederen;
 • Gevaareigenschappen en indeling van gevaarlijke goederen;
 • Merking en etikettering;
 • Voorschriften m.b.t. de constructie en gebruik van verpakkingen, IBC’s, tanks;
 • Documenten;
 • Stuwing en segregatie;
 • Hoe ga ik praktisch om met de IMDG-code

Voor wie?

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het transporteren, laden en lossen van gevaarlijke goederen in de haven.

Extra info

De cursus wordt in het Nederlands gegeven. Er wordt wel gebruik gemaakt van Engelstalige boeken. 

De cursus voldoet aan hoofdstuk 1.3.1.2.1. van de IMDG-code “General Awareness/familiarization training” en ook aan de door de Havenkapiteinsdienst en de Scheepvaartcontrole opgelegde vereisten wat betreft inhoud en opleidingsduur.

Werken met een graafmachine

/6 sessies (21u)

Nieuw
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€961.95€795.00
 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€653.40€540.00
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€907.50€750.00

Incoterms

/2 sessies (6u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00

Douane Basisopleiding

/4 sessies (12u)

Nieuw
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€496.10€410.00