Duur en data
 • 4 sessies
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Diploma of getuigschrift

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Over de cursus

Een erkende beveiligingsfirma is verplicht om haar leidinggevend en uitvoerend personeel om de vijf jaar een bijscholing te laten volgen. Of het nu gaat om de plaatsing van een draadloze alarminstallatie of een klassiek alarmsysteem, een beveiligingscertificaat is een must. 

Naast de specifieke bijscholing voor leidinggevenden en de bijscholing voor personeel gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van alarmsystemen, is deze bijscholing in de conceptie van beveiligingssystemen onontbeerlijk om te kunnen werken in de inbraakbeveiliging.

Voor kleinere ondernemingen waar het leidinggevend en uitvoerend personeel tezamen uit maximum vijf personen bestaat, moet het leidinggevend personeel (dat zelf ook activiteiten van conceptie, installatie of onderhoud van beveiligingsinstallaties uitoefent) eveneens de voorziene bijscholingen volgen.

Syntra Bizz is door de overheid erkend als opleidingscentrum voor deze bijscholingsprogramma’s van beveiliging.

Over de opleiding

Deze cursus is een brede algemene bijscholing rond de inbraakbeveiliging van gebouwen. Je kennis over het recht, risico-analyse en de elektronische beveiliging krijgt een update aan de hand van theoretische inzichten en praktische oefeningen.

Programma

Inbraakbeveiliging bijscholing - conceptie (4 sessies)

 • Recht
 • Risico-analyse
 • Elektronische beveiliging
 • Praktische oefeningen

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus is een must voor iedereen met een certificaat inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales wiens erkenning bijna is verlopen. Deze bijscholing dient binnen de zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van de erkenning gevolgd te worden.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een certificaat van de basisopleiding.

Je legt een attest van goed gedrag en zeden model 1 voor. Het attest wordt door ons gevraagd, maar je zal op basis van de inhoud op het attest niet geweigerd worden voor het volgen van de opleiding. Het is uiteindelijk de FOD Binnenlandse Zaken die beslist of iemand al of niet activiteiten m.b.t. inbraakbeveiliging kan uitoefenen. Bij deze wensen wij cursisten met een veroordeling hier nogmaals uitdrukkelijk op te wijzen.

Om je certificaat en attest van goed gedrag en zeden model 1 door te sturen: klik hier.

Extra info

Je cursist zorgt zelf voor klein handgereedschap en werkkledij (je krijgt uitleg tijdens de eerste lessen).

Elke arbeider van het PSC 149.01 komt in aanmerking voor de Vormelek-premie. Meer info op www.vormelek-formelec.be.

 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€695.75 €575.00
Enkel op maat
Enkel op maat
Enkel op maat
Enkel op maat