Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Introductie tot de circulaire economie: waarom zou je deze opleiding volgen?

De huidige en lineaire economie is een model dat eindig is en allesbehalve duurzaam is. We halen grondstoffen uit onze aarde. We verwerken en gebruiken ze en maken er in vele gevallen afval van. Dit afval gaat van grote fysieke volumes tot de uitstoot van diverse gassen. Dit alles vormt op korte termijn een groot probleem: zowel op economisch vlak als voor ons ecologisch systeem. We zullen dus dringend moeten omschakelen richting circulaire economie.

Een groot deel van de milieuproblemen kunnen we aanpakken via een circulaire economie. Hier brengen we grondstoffen in kringlopen. Dit resulteert in een lager gebruik van de eindige middelen of grondstoffen en vooral in minder afval. In de model kijken we ook hoe we efficiënter kunnen omgaan met de bronnen die onze aarde ons - vooralsnog - biedt.

Circulaire economie vormt zorgt op meerdere vlakken voor vooruitgang: het zorgt voor jobcreatie en economische groei, zonder een negatieve impact op het milieu. Daardoor staat het in schril contrast met onze huidige lineaire economie.

Investeer als bedrijf ook in deze verandering en laat jezelf of je medewerkers tijdens deze summerschool kennis maken met deze aanpak. 

Programma

Programma:

 • Inleiding: wat, waarom, begrippenkader, beleid en wetgeving
 • Circulaire economie als systeem
 • Wat zijn de mogelijkheden en kansen in de circulaire economie?
 • Circulaire business modellen & producten
 • Circulair aankopen

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot:

 • Personen met kennis en/of ervaring binnen circulair denken, organisatiemanagement, consultancy/coaching, financieel beleid en iedereen die interesse heeft om transities concreet te maken voor bedrijven.
 • Consultants
 • Medewerkers van KMO's
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€847.00€700.00