Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Machineveiligheid en Kwaliteitsvol Werken - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Ook al zijn werknemers goed getraind, een job in de industrie is nooit zonder gevaar. Het inschatten van risico's en veilig omgaan met machines is daarom een onmisbare vaardigheid voor je personeel. In deze opleiding reiken we concrete vaardigheden aan die de alertheid, attitude en efficiëntie van jouw mensen aanzienlijk verhogen.

Een degelijke kennis van machinegebruik verhoogt immers niet alleen de veiligheid, maar ook de productiviteit.

Programma

 • Normen rond machineveiligheid.
 • Apparatuur, machines en processen.
 • Gebruiksinstructies nabij machines, gereedschappen en transportmiddelen.
 • Voorzorgsmaatregelen.
 • Schakelaars en bedieningsmiddelen: noodstoppen, lichtschermen, hekwerken, waarschuwings- en alarmsignalen.
 • Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO): machines op een veilige manier kunnen onderhouden, poetsen, ...
 • Instel- en onderhoudswerkzaamheden.
 • Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen.
 • Elektrisch handgereedschap.
 • Soorten ruimtes: geleidende ruimtes (bijv. vochtige ruimtes) en besloten ruimtes (bijv. kelders en kruipruimtes).
 • Leren kijken: opmerken wat er anders is aan de lijn. Letten op visuele en auditieve signalen die op een storing kunnen duiden.
 • Six sigma methodiek: processen afregelen naar het gemiddelde, met een variatie van slechts een derde van de tolerantie zodat er genoeg regelruimte is. Altijd rekening houden met de CPK van de producten i.p.v. het gemiddelde. Op die manier kan je preventief ingrijpen en de machine bijregelen...
 • Productie overstijgende samenwerkingen: een breed team met alle stakeholders van de productie. Van planning tot steller en onderhoudsmensen. Dit is niet enkel goed voor de producten maar ook voor de personen. Hoe groter de verbondenheid tussen de interne klanten, des te groter de motivatie om kwaliteit te leveren bij het volgende proces.
 • 5S: een nette werkomgeving zorgt voor meer duidelijkheid en minder contaminatie van de producten...

Voor wie?

Doelgroep

 • Gedreven operatoren, reeds werkzaam in de industriële sector
 • Gemotiveerde mensen met een kennis van techniek.

Voor deze bedrijfsopleiding is geen voorkennis vereist. Twijfel je of voldoende voorkennis hebt om rechtstreeks in te stappen in het gevorderden of specialisatieniveau? Wij voorzien een instaptest zodat je zeker bent dat de opleiding aansluit bij jouw kennis.

Extra info

De cursisten leren in deze bedrijfsopleiding voldoende theoretische kennis en praktische voorbeelden om een risico-inschatting en -reductie toe te passen op installaties. Bovendien worden ook nuttige do’s en don’ts aangereikt, over het werkproces en de werkomgeving. 

Verder leren ze op een kwaliteitsvolle manier te werken om zo stilstanden en fouten in het productieproces en retourkosten te vermijden.