Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Magazijnbeheer - Behandelen van gevaarlijke goederen: waarom zou je deze opleiding volgen?

Het opslaan en vervoeren van gevaarlijke goederen is uiteraard niet zonder risico. Om de veiligheid van iedereen op de werkvloer te garanderen, moeten alle werknemers dan ook weten hoe ze correct omgaan met deze stoffen.

We geven je een overzicht van verschillende gevaarlijke goederen en hoe je deze herkent, met speciale aandacht voor het SDS-document. Het tweede luik van deze opleiding behandelt het transport van gevaarlijke goederen. We bekijken de Belgische regelgeving over nationaal vervoer, maar uiteraard komt ook ADR aan bod, het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Tenslotte bekijken we ook hoe je een CMR correct invult voor gevaarlijke goederen. 

 

Programma

De cursus omvat 1  lesdag, waarin volgende onderwerpen aan bod komen:

Gevaarlijke goederen in het magazijn:

 • Wat zijn gevaarlijke goederen en hoe herken je ze?
 • Wat is een SDS? en hoe gebruik ik dit document?
 • Opslag van gevaarlijke goederen
 • Waar kan je terecht met vragen? VLAREM II
 • Welk verband is er met het transport?

Gevaarlijke goederen transport:

 • Hoe herken je een ADR transport?
 • Welke klassen bestaan er?
 • Hoe vul je een CMR in?
 • Welke markering moet er op het voertuig?
 • Waar kan ik terecht met vragen? ADR - IMDG - ...

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zelfstandigen of werknemers die in een magazijn werken en die af en toe of regelmatig in contact met gevaarlijke producten. 

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€471.90 €390.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€332.75 €275.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€471.90 €390.00