Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Mentoropleiding in de bouwsector - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

i.s.m.

In de bouwsector is het een behoorlijke uitdaging om voldoende geschoold personeel te vinden. Daarom doe je er goed aan om de kennis en expertise van ervaren werknemers binnenshuis te houden, zodat zij nieuwe krachten de knepen van het vak kunnen aanleren. De voordelen zijn duidelijk: nieuwe collega's voelen zich sneller thuis in hun job en zullen sneller en beter presteren onder het mentorschap van ervaren medewerkers.

Bovendien werkt dit voor de mentor ook motiverend omdat hij voelt dat zijn ervaring en kennis gewaardeerd worden door het bedrijf, zijn leidinggevenden en collega's. Zeker in de zware beroepen is mentorschap een manier om oudere werknemers langer aan de slag te houden op een manier die voor iedereen winst oplevert.

Deze bedrijfsopleiding geeft je medewerkers alle didactische vaardigheden mee die ze nodig hebben om nieuwe mensen op te leiden. We vertrekken uiteraard vanuit hun ervaring en bekijken specifiek voor jouw bedrijf hoe we die ervaring het best kunnen laten renderen.

Programma

i.s.m.

Mentoropleiding (2 sessies)

Het programma van de  “Mentoropleiding voor de bouwsector” is als volgt samengesteld:

 • Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training 
  • Leerdoelen stellen
  • Werkvormen
 • Het leerproces 
  • Formeel en informeel leren 
  • De verschillende leerstijlen
 • Hoe communiceer je best met je publiek?
  • Communicatie: communicatiemiddelen en principes
  • Interactie tussen trainer en publiek
 • Weerstand en hoe ga je ermee om?
  • Weerstand detecteren 
  • Hoe omgaan met moeilijke groepen
 • Presentaties
  • Een presentatie opstellen
  • Presentatietechnieken
 • Didactische vaardigheden
 • Tips over je rol als leidinggevende en coach

Voor wie?

i.s.m.

Doelgroep

De Mentoropleiding voor de bouwsector richt zich tot bedrijven uit alle takken van de bouwnijverheid en is bestemd voor medewerkers die:

 • een kei zijn in hun vakgebied
 • ingezet worden voor bedrijfsinterne opleidingen aan nieuwe medewerkers (al dan niet schoolverlaters).

Extra info

i.s.m.

De Mentoropleiding voor de bouwsector is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector. Dat geeft je recht op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag.

Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.constructiv.be

Bedienden uit het paritair comité 218 kunnen deze opleiding kosteloos volgen via de tussenkomst van Cevora. Syntra Bizz biedt deze opleiding eveneens aan onder de vorm van een training in je bedrijf. De opleiding duurt 8 uur.

Ook interessant voor jou

i.s.m.
Bekijk alle opleidingen
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00
 • Campus Antwerpen
 • Kamp C: centrum voor duurzaamheid en innovatie in de Bouw
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€217.80€180.00
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€326.70€270.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€217.80€180.00