Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Mobiele Hydraulica - Maatopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Nadat de cursisten de maatopleiding Hydraulica gevolgd hebben, kunnen ze verder schakelen naar deze gespecialiseerde cursus, die zich vooral richt op hydraulische systemen in mobiele systemen, zoals bulldozers, kranen, etc.

Na deze opleiding hebben de cursisten een grondige kennis van de werking en problemen en de slijtage- of storingsanalyse van hydraulica.

Zo is jouw bedrijf er zeker van dat de levensduur en functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid) van de industriële machines en installaties optimaal blijft.

Na deze opleiding kunnen jouw medewerkers:

 • Alle hydraulische componenten herkennen en hun werking verklaren.
 • Hydraulische schema’s  lezen en interpreteren.
 • Hydraulische componenten aansluiten en aan de hand van een schema de volledige schakeling opbouwen.
 • Storingen zoeken en een oplossing voorstellen.

Tijdens deze maatopleiding wordt een interactieve manier van werken gehanteerd waarbij jouw medewerkers en hun werkstroom het basismateriaal van de opleiding uitmaken. Er wordt gebruik gemaakt van de meest aangewezen didactische aanpak. Via praktijkoefeningen en opdrachten wordt het de aangeleerde stof onmiddellijk in de praktijk toegepast.

 

Programma

 • Technische begrippen
  • Olie, druk en volumestroom
 • Hydraulische componenten
  • Pompen en motoren
  • Cilinders
  • Ventielen
 • Hydraulische schema's
 • Inspecties
 • Eerstelijnsstoringen
 • Onderhoud aan eenvoudige installaties
 • Uitwerken van componentsopdrachten
 • Aansluiten hydraulische componenten volgens schema
 • Storingen lokaliseren met behulp van de hydraulieksimulator
 • Metingen verrichten op machines

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is bijzonder interessant voor vakmensen die zich verder willen specialiseren in hun vakgebied of hun vaardigheden verder uitbreiden, zoals:

 • Gedreven Operatoren, reeds werkzaam in de sector van kranen, bulldozers en andere machines.
 • Gemotiveerde mensen met affiniteit met kranen, bulldozers en andere machines.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. Twijfel je of jouw medewerkers voldoende voorkennis hebben om rechtstreeks in te stappen in het gevorderden of specialisatieniveau? Wij voorzien een instaptest zodat je zeker bent dat de opleiding aansluit bij de kennis en ervaring van jouw medewerkers.