Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille

 • opleidingscheques

Omgaan met feedback en conflicthantering - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Feedback

Professionele feedback is feedback in functie van het bereiken van een doelstelling.

Uit de praktijk blijkt evenwel dat het lastig is om goed om te gaan met commentaar. Iedere mens heeft de neiging zich af te sluiten voor kritiek. Positieve commentaar wuiven we weg of bagatelliseren we.

Anderzijds is feedback geven ook geen evidentie. Soms zijn we zo bang van de reactie van de andere op onze feedback, dat we die zo lang mogelijk uitstellen. Als we op die manier onze feedback uitstellen, groeit de irritatie en samen daarmee de onmogelijkheid om op een goede manier te communiceren.

Deze bedrijfsopleiding leert je hoe je met feedback omgaat, zowel krijgen als geven!

Conflicthantering

Hoe goed je ook je best doet om goed om te gaan met medewerkers, collega's, klanten of leveranciers: vroeg of laat treedt er wel eens een communicatieprobleem op. Noem het maar een conflict. De oorzaken hiervan zijn zeer uiteenlopend: je kan verkeerd begrepen worden of iemand is gewoonweg oneens met wat je vertelt of hoe je iets doet. 

In deze bedrijfsopleiding leren we jou hoe je conflicten kan vermijden door ze in een vroege fase te herkennen, ze te analyseren en de oorzaak ervan correct aan te pakken. Soms is het immers meer dan een situatie waarin de ene persoon iets anders wil dan de andere.

Programma

Feedback

 • hoe formuleer je opbouwende feedback?
 • hoe communiceer je oplossingsgericht?
 • hoe formuleer je feedback met respect voor de eigenheid van de andere, los van persoonlijke voorkeuren?
 • hoe ga je om met met weerstand?
 • hoe creëer je veiligheid?
 • hoe verschaf je inzicht in wat mensen nodig hebben om constructief aan de slag te gaan met jouw feedback

Conflicthantering

 • een conflict, wat is dit?
 • hoe ontstaat een conflict?
 • wat is een positief conflict?
 • hoe communiceer je over en rond conflicten?
 • hoe beheers en voorkom je conflicten?
 • emoties in conflicten

 

Voor wie?

Doelgroep

Deze bedrijfsopleiding richt zich tot zowel leidinggevenden als KMO-medewerkers.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€210.00€173.55

Werken met een graafmachine

/6 sessies (21u)

Nieuw
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€961.95€795.00

Agile: Scrum Master

/6 sessies (18u)

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€992.20€820.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€296.45€245.00