Duur en data
 • Nog geen startdatum bekend. Klik op "Hou me op de hoogte", wij doen de rest
Locatie
 • Nog niet beschikbaar
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Preventieadviseur niveau 2 - Avondtraject: waarom zou je deze opleiding volgen?

Waarom moet jouw bedrijf een Preventieadviseur Niveau 2 aanstellen?

Wettelijke verplichtingen

De ’Wet van 4 augustus 1996 (art. 33 §1) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’ verplicht ieder bedrijf om een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming in te richten en ten minste één preventieadviseur in huis te hebben. Telt jouw bedrijf minder dan 20 werknemers? Dan mag je als zaakvoerder zelf de functie van preventieadviseur invullen.

Het KB van 27 maart 1998 voegt hier een aantal aspecten aan toe. Wil je weten tot welke groep jouw bedrijf behoort, lees dan even dit KB en ontdek hoe die groepsindeling wordt bepaald en welke bedrijven verplicht zijn om een erkende preventieadviseur niveau 2 in huis te hebben. Dit is immers afhankelijk van het aantal werknemers en de activiteit - en de daaraan verbonden risico's - die jouw bedrijf uitoefent.

Wat is een preventieadviseur niveau 2?

 • een preventieadviseur tewerkgesteld door een werkgever behorende tot groep B
 • een niet-leidinggevende preventieadviseur tewerkgesteld door een werkgever behorende tot groep A

Als preventieadviseur niveau 2 zorg je ervoor dat de regelgeving volgens de Wet van 4 augustus 1996 en het KB van 27 maart 1998 in het bedrijf correct wordt toegepast.

 • Je kent de technieken van risicoanalyse, je weet alles over hygiëne op de arbeidsplaatsen en de organisatie van eerste hulp en dringende verzorging; 
 • Je werkt proactief om risicosituaties te vermijden en je maakt een analyse van gebeurde feiten; 
 • Je doet aan verslaggeving en je onderneemt de nodige stappen om herhaling en onveilige situaties te voorkomen; 
 • Je bent het aanspreekpunt binnen het bedrijf en de coördinator van contacten tussen de interne of externe dienst voor preventie op het werk, de werknemers en de directie.
 • Je bent de raadgever van je werkgever maar ook de gesprekspartner van het management, de werknemers, de vakbonden, de verzekeringsmaatschappijen en bepaalde overheidsdiensten.

De opleiding bestaat uit twee modules

 • Een multidisciplinaire basismodule van 129 lesuren 
 • Gevolgd door een specialisatiemodule niveau II van 96 lesuren

De lessen gaan door telkens van 19 tot 22 u. Je kan deze opleiding ook versneld volgen en het getuigschrift al op 6 maanden behalen. Je volgt dan 2 volle dagen per week les (op dinsdag en donderdag).

Sommige van onze lessen zullen online doorgaan.  Je volgt dan de les achter je computer.  Enkel de lessen die zich hiertoe lenen, zullen online gegeven worden.  De andere lessen volg je fysiek op de campus.

Programma

In deze opleiding gaan we uitgebreid in op de verschillende elementen van het preventiebeleid binnen een onderneming. We geven het antwoord op volgende vragen:

 • De basiswetgeving: wat houdt die in?
 • Wat is de motivering van bepaalde activiteiten?
 • Hoe inventariseer en evalueer je risico’s?
 • Over welke zorgsystemen en eventueel andere hulpmiddelen kan je beschikken?
 • Wat is de structuur en wat zijn de middelen van een actief preventiebeleid?

Multidisciplinaire basismodule

Je leert welke risico's in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk kunnen opduiken, hoe je ze kunt achterhalen en hoe je ze vervolgens aanpakt. We bespreken de wettelijke verplichtingen en hoe je het beleid hierop afstemt. Je sluit de basismodule af met twee persoonlijke werken. Na deze basismodule volgt de specialisatiemodule van niveau 2.

Multidisciplinaire specialisatie niveau 2

Deze module biedt je de nodige tools om de taken van een Preventieadviseur niveau 2 te vervullen. We gaan dieper in op een aantal specifieke domeinen. De eerder aangeleerde methodes worden verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Je maakt twee groepswerken en een eindwerk dat je voor een professionele jury verdedigt. Bij succesvolle afronding behaal je het getuigschrift van aanvullende vorming van Preventieadviseur niveau 2.

Naast de schriftelijke examens maak je ook een individueel eindwerk dat je verdedigt voor een jury. Dit eindwerk behandelt een toepassing uit jouw eigen bedrijfsomgeving, waardoor de opleiding ook onmiddellijk rendeert voor jouw bedrijf. Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een getuigschrift dat erkend is door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Ben je nog niet actief in een bedrijf? Dan mag je op ons rekenen voor hulp bij het zoeken en kiezen van een onderwerp

 

Is het allemaal droge theoretische kost? Absoluut niet: we werken zeer praktijkgericht en besteden veel tijd aan interessante cases en brengen ook bezoeken aan bedrijven.

Prijs

 •  2850 €, excl. 21% BTW

In het cursusbedrag is inbegrepen:

 

 • het cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld van de cursisten via Moodle, ons online leerplatform. Tijdens de eerste les krijg je alle informatie over mogelijke naslagwerken die je kan aankopen. Dit is optioneel en deze naslagwerken kunnen eventueel via Syntra besteld worden.

 

 

Voor wie?

Doelgroep

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan de cursus volgen als je houder bent van

 • ofwel een diploma van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.
 • ofwel een getuigschrift van basisvorming preventie niveau 3 en een nuttige praktische ervaring hebt van minstens vijf jaar in een interne of externe dienst. (afwijkingsmaatregel via KB 29 januari 2013)

Breng de eerste lesdag alvast een kopie van je getuigschrift of diploma mee (en in geval van basisvorming niveau 3 ook een bewijs van vijf jaar ervaring).

Extra info

Voor deze opleiding kan je als werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. De werknemer mag afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Als werkgever kan je ter compensatie een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur terugbetaald krijgen.

Syntra Bizz bv is een erkend opleidingsverstrekker voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Onze erkenningsnummer is 0505678915.

Je vindt meer info en de voorwaarden op onze infopagina over het Vlaams Opleidingsverlof

Changemanagement

/4 sessies (12u)

 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21
 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€484.00€400.00

AutoCAD

/11 sessies (33u)

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Thomas More Kempen
 • Of op jouw locatie
€1427.80€1180.00

Agile: Scrum Master

/6 sessies (18u)

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€992.20€820.00
 • Campus Leuven
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€575.00€475.21