Duur en data
 • 4 sessies
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Broodjeslunch en drankenpauze voorzien
Drankpauze en broodjeslunch

SQL: waarom zou je deze opleiding volgen?

Je leert SQL-opdrachten schrijven om databanken en tabellen te beheren en om gegevens uit een databank te vragen en te bewerken. Deze opleiding wordt gegeven in SQL Server, maar je kan de taal ook toepassen in binnen Oracle, MySQL,...

Programma

 • Taalelementen in SQL
 • Creëren van tabellen
 • Definiëren van indexen
 • Bewerken van tabellen (toevoegen, wijzigen en verwijderen van rijen)
 • Raadplegen van gegevens uit één tabel (SELECT, FROM, WHERE)
 • Raadplegen van gegevens uit meerdere tabellen (joins)
 • Sorteren van gegevens (ORDER BY)
 • Groeperen van gegevens (GROUP BY, HAVING)
 • Functies
 • Subquery's
 • Virtuele tabellen (views)
 • Stored procedures

Voor wie?

Doelgroep

Gebruikers en ontwikkelaars die de taal SQL willen toepassen in het kader van relationele databanken.

Toelatingsvoorwaarden

Basiskennis van relationele databanken.

Docenten

Thomas More
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€798.60 €660.00
 • Campus Antwerpen
 • Thomas More Kempen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€477.95 €395.00

Software testing

/6 sessies

 • Campus Antwerpen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€948.64 €784.00
 • Thomas More Kempen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€629.20 €520.00
 • Campus Antwerpen
 • Thomas More Kempen
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€713.90 €590.00