Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
 • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Taalbad Frans: waarom zou je deze opleiding volgen?

We trappen een open deur in als we stellen dat Frans nog steeds een zeer belangrijke taal is in een B2B-omgeving. Voor een administratieve functie is het gewoonweg noodzakelijk dat je deze taal onder de knie hebt. Maar ook voor operationele medewerkers kan het nodig zijn dat zij op een snelle en efficiënte manier deze taal leren. Dit kan via deze maatopleiding.

Dit taalbad wordt helemaal samengesteld volgens de doelstellingen van het bedrijf én volgens de reeds opgedane kennis van de taal. Geen eenheidsworst dus, maar een unieke, voor jouw bedrijf, samengestelde opleiding. We beperken ons niet tot lessen in een lokaal, maar verplaatsen ons ook naar de "werkvloer" van de medewerkers.

Wat is het ultieme doel: jouw medewerkers op een vlotte en comfortabele manier een conversatie laten aangaan met klanten, leveranciers of andere zakelijke partners.

We werken volgens thema's die voor jouw bedrijf en de medewerkers belangrijk zijn en werken met cases aangereikt vanuit het bedrijf. We voeren telefoongesprekken, maken e-mails en organiseren commerciële activiteiten. We maken gebruik van rollenspelen en simulatieoefeningen. Op die manier wordt een ruime - maar ook gerichte - woordenschat verzameld en wordt deze op een heel praktische manier ingeoefend.

Wij houden vooraf een intakegesprek - samen met de docent - zodat we helemaal op de hoogte zijn van de werking en de doelstellingen van het bedrijf. Zodat de invulling van het taalbad helemaal à la carte is.

Dit taalbad bevat 33 contacturen.

Programma

Het programma is volledig à la carte, maar volgende aspecten van de Franse taal zouden aan bod kunnen komen:

 • Hoe stel je het bedrijf en jezelf voor?
 • Hoe vraag je de weg en hoe toon je de weg?.
 • Hoe gebruik ik de telefoon als communicatiemiddel voor de verkoop en de klachtenbehandeling?
 • Hoe maak je - met de nodige assertiviteit - afspraken en bevestig je deze?
 • Hoe werk je met cijfers?
 • De elektronische communicatie: Hoe ga je vlot om met mails en hoe pas je de website aan?
 • Hoe solliciteer en rekruteer je in het Frans? Hoe geef ik uitleg over lonen en vergoedingen? Hoe overleg ik met de sociale partners?
 • Bank- en verzekeringsterminologie, correspondentie en transacties met buitenlandse instanties;
 • Wat doe je bij de oprichting van een bedrijfsfiliaal in een Franstalige regio?
 • Bedrijfsimmo: van huren tot kopen en verhuren;
 • Hoe organiseer ik bedrijfslunches, conferenties en zakenreizen met congressen?
 • Informaticaterminologie en het bespreken van netwerken.

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden. De inhoud van deze opleiding wordt aangepast aan het kennisniveau van de cursisten.

Extra info

Voor deze opleiding kan je als werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. De werknemer mag afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Als werkgever kan je ter compensatie een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur terugbetaald krijgen.

Syntra Bizz bv is een erkend opleidingsverstrekker voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Onze erkenningsnummer is 0505678915.

Je vindt meer info en de voorwaarden op onze infopagina over het Vlaams Opleidingsverlof