Duur en data
  • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
  • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
  • Professionele bijscholing
  • Vlaams opleidingsverlof

Bespaar op je opleiding
  • kmo-portefeuille
  • opleidingscheques

Taalbad Nederlands voor anderstaligen - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Heeft jouw bedrijf ook niet-Nederlandstalige medewerkers in dienst en loopt er al eens iets mis door een onduidelijke communicatie? Of twijfel je over een eventuele aanwerving omdat de kandidaat niet zo goed Nederlands spreekt? Terwijl hij of zij toch wel de juiste technische skills heeft?

Daarvoor heeft Syntra Bizz specifieke en sterk praktijkgerichte taalbaden ontwikkeld als bedrijfsopleiding. Zo'n taalbad leert jouw anderstalige collega's de nodige basiskennis van de Nederlandse taal. We doen dit niet in een klaslokaal, maar effectief op de werkvloer. We leren jouw collega's meer aan dan het specifieke vakjargon van het product of het bedrijf. Wij ondersteunen hen ook door coaching in de algemene en vooral praktische kennis van het Nederlands (spreken en schrijven).

Een goede kennis van het Nederlands zorgt immers voor een duidelijke communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers. Dit resulteert meer dan ooit in efficiëntieverhoging, maar zorgt ook voor meer veiligheid op het werk. 

Anderzijds kan de medewerker ook beter samenwerken met collega's en kan hij of zij ook klanten, leveranciers of andere partners begrijpen en te woord staan. 

De trainer/coach past zich helemaal aan het kennisniveau van de medewerkers en integreert thema's zoals telefoneren, e-mails schrijven en beantwoorden, commerciële activiteiten enz. in zijn coachingsessies.

De duurtijd van de opleiding is 33 contacturen.

Programma

Dit programma wordt door Syntra Bizz en haar taalcoaches helemaal op maat uitgewerkt in functie van de reeds bestaande kennis van het Nederlands van de medewerkers en het specifieke taalgebruik in en van het bedrijf.

Voor wie?

Doelgroep

Dit Taalbad Nederlands voor anderstaligen is bestemd voor medewerkers die de Nederlandse taal bijna niet of onvoldoende onder de knie hebben.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Enkel de "drive" om Nederlands te willen (bij)leren is voldoende.

Extra info

Voor deze bedrijfsopleiding kan je als werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. De werknemer mag afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Als werkgever kan je ter compensatie een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur terugbetaald krijgen.

Syntra Bizz bv is een erkend opleidingsverstrekker voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Onze erkenningsnummer is 0505678915.

Je vindt meer info en de voorwaarden op onze infopagina over het Vlaams Opleidingsverlof