Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Attest van lesvolging
 • Educatief verlof

Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Over de cursus

Wat maakt de cursisten of trainees na een opleiding een hoog leerrendement ervaren? De inhoud? De gebruikte methodes? De expertise van de trainer?

We hoeven je niet te overtuigen dat het succes van een 'goede' opleiding de nodige vakkundigheid vraagt, en dat het trainen van volwassenen een vak op zich is dat deskundigheid vereist én een gerichte aanpak. Tijdens deze opleiding leer je de knepen van het 'trainersvak' en krijg je inzicht in wat wel, en wat niet werkt.

Programma

Het leerproces

 • Verloop van een leerproces;
 • De verschillende leerstijlen (Kolb);
 • Werkvormen in functie van de verschillende leerstijlen;
 • Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training;

Leerdoelen en competenties bepalen

 • Wat wil je bereiken met je training?
 • Waar wil je dat de deelnemers aan werken?
 • Welke competenties moeten ze verder ontwikkelen?
 • Welke verandering/effect wil je teweeg brengen?

Doelgroep-analyse

 • Voor wie geef je de training?
 • Zijn er bepaalde voorwaarden om de training aan te vatten?
 • Over welke competenties beschikken de deelnemers reeds?

Inhoud bepalen

 • Welke inhoud moet aan bod komen om je doelstelling te behalen?
 • Welke inhoud moet je behandelen om aan de vooropgestelde competenties van de deelnemers te werken?

Werkvorm bepalen

 • Wat zijn – in het kader van de vooropgestelde doelstellingen en competenties – de best mogelijke werkvormen om die inhoud over te brengen?

Didactisch materiaal ontwikkelen

 • Welk didactisch materiaal/hulpmiddelen heb je nodig?
 • Hoe hou je bij de ontwikkeling van dit materiaal rekening met de verschillende leerstijlen en het competentieniveau van je deelnemers (visualiseren, …)?
 • Hoe zorg ik voor de transfer naar de werkvloer? …

Evaluatie

 • Tips voor mondelinge en schriftelijke evaluatie van je training.

Praktische voorbereiding

 • Waar en wanneer gaat je training het beste door?
 • Welk materiaal heb je nodig (beamer, laptop, flipover, …)?
 • Hoe stel je je vormingslokaal op? …

Op basis van het didactisch model werken de deelnemers, onder begeleiding van de lesgeefster, een concrete training uit die in de nabije toekomst plaatsvindt. Samen staan we stil bij de over te brengen inhoud, welke werkvormen het meest geschikt zijn, welk didactisch materiaal we dan best gebruiken en ontwikkelen, …

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is uitermate interessant voor iedere medewerker die opleidingen geeft aan collega's over materies eigen aan het bedrijf.

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€3448.50 €2850.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€3448.50 €2850.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€871.20 €720.00