Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Verhoog het rendement van jouw interne opleidingen

Train the trainer - Bedrijfsopleiding: waarom zou je deze opleiding volgen?

Wat maakt dat de cursisten of trainees binnen het bedrijf na een opleiding of coaching als een hoog leerrendement ervaren? De inhoud? De gebruikte methodes? De expertise van de trainer?

We hoeven je niet te overtuigen dat het succes van een 'goede' opleiding de nodige vakkundigheid vraagt, en dat het trainen van volwassenen een vak op zich is dat deskundigheid vereist én een gerichte aanpak. Tijdens deze bedrijfsopleiding leer je de knepen van het 'trainersvak' en krijg je inzicht in wat wel, en wat niet werkt.

Deze bedrijfsopleiding is ideaal voor medewerkers die hun kennis en ervaring willen doorgeven aan nieuwe collega's, maar wellicht nooit een pedagogische opleiding kregen. Deze bedrijfsopleiding zorgt voor een veel beter resultaat inzake het opleidingsniveau.

De gebruikte technieken worden getoetst aan het specifieke bedrijfsprofiel en de profielen van de trainers en zijn cursisten of trainees.

Programma

Het leerproces

 • Verloop van een leerproces;
 • De verschillende leerstijlen (Kolb);
 • Werkvormen in functie van de verschillende leerstijlen;
 • Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training;

Leerdoelen en competenties bepalen

 • Wat wil je bereiken met je training?
 • Waar wil je dat de deelnemers aan werken?
 • Welke competenties moeten ze verder ontwikkelen?
 • Welke verandering/effect wil je teweeg brengen?

Doelgroep-analyse

 • Voor wie geef je de training?
 • Zijn er bepaalde voorwaarden om de training aan te vatten?
 • Over welke competenties beschikken de deelnemers reeds?

Inhoud bepalen

 • Welke inhoud moet aan bod komen om je doelstelling te behalen?
 • Welke inhoud moet je behandelen om aan de vooropgestelde competenties van de deelnemers te werken?

Werkvorm bepalen

 • Wat zijn – in het kader van de vooropgestelde doelstellingen en competenties – de best mogelijke werkvormen om die inhoud over te brengen?

Didactisch materiaal ontwikkelen

 • Welk didactisch materiaal/hulpmiddelen heb je nodig?
 • Hoe hou je bij de ontwikkeling van dit materiaal rekening met de verschillende leerstijlen en het competentieniveau van je deelnemers (visualiseren, …)?
 • Hoe zorg ik voor de transfer naar de werkvloer? …

Evaluatie

 • Tips voor mondelinge en schriftelijke evaluatie van je training.

Praktische voorbereiding

 • Waar en wanneer gaat je training het beste door?
 • Welk materiaal heb je nodig (beamer, laptop, flipover, …)?
 • Hoe stel je je vormingslokaal op? …

Op basis van het didactisch model werken de deelnemers, onder begeleiding van de docent, een concrete training uit die in de nabije toekomst plaatsvindt. Samen staan we stil bij de over te brengen inhoud, welke werkvormen het meest geschikt zijn, welk didactisch materiaal we dan best gebruiken en ontwikkelen, …

Voor wie?

Doelgroep

Deze bedrijfsopleiding is uitermate interessant voor iedere medewerker die opleidingen geeft aan collega's over materies eigen aan het bedrijf.

 • Campus Antwerpen
 • Campus Leuven
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00
 • Campus Mechelen
 • Of op jouw locatie
€210.00€173.55

Werken met een graafmachine

/6 sessies (21u)

Nieuw
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€961.95€795.00

Agile: Scrum Master

/6 sessies (18u)

 • Campus Leuven
 • Campus Mechelen
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€992.20€820.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€296.45€245.00