Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Veilig werken op hoogte - Module 1 & 2: waarom zou je deze opleiding volgen?

Werken op hoogte

Om werken op hoogte uit te voeren, kan je gebruikmaken van een ladder of een hoogwerker. Een stelling (of steiger) is de perfecte oplossing als je 

 • beide handen nodig hebt en een ladder dus niet veilig is;
 • jezelf over de hele breedte (of een aanzienlijk deel) van een gevel moet verplaatsen;
 • materiaal nodig hebt op de plaats van de werken.

Er bestaan verschillende soorten steigers en stellingen. Het juiste type stelling hangt af van de hoogte, de duur van de werkzaamheden, de staat van de ondergrond, enz.

Neem geen enkel risico!

De maatopleiding ‘Veilig werken op hoogte’ bestaat uit 3 modules. Modules 1 en 2 worden gecombineerd in 1 dag. Je moet deze succesvol voltooid hebben vooraleer je aan module 3 kan beginnen. 

Deelnemers moeten bovendien minimaal 18 jaar zijn en een verklaring van medische gezondheid kunnen voorleggen.

In module 1 leren arbeiders wat ze moeten weten vooraleer ze een stelling mogen betreden, in module 2 hoe ze een stelling opbouwen. Beide modules koppelen praktijk aan de theorie: er wordt meteen ook geoefend. 

De theorie omvat onder andere

 • soorten steigers, ladders en toegangstrappen, onderdelen;
 • preventie in functie van de weersomstandigheden;
 • veiligheidsvoorschriften en valbescherming;
 • verankeringspatronen;
 • berekeningsnota, montageschema en controlelijst;
 • signalisatie en afsluiting;
 • definitie ‘bevoegd persoon’.

Tijdens de praktische oefeningen ga je

 • een steiger controleren;
 • lasten aanslaan en hijsen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken;
 • veilig en efficiënt monteren, demonteren en ombouwen. 

Programma

Opleidingsonderdelen:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag;
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren;
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan;
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk;
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen;
 • Kennis van het verankeren van de stelling;
 • De lastenverdeling op de stelling kennen

Hieraan wordt een praktijkgedeelte gekoppeld waarbij aandacht wordt besteed aan de hiervoor vermelde aspecten.

Voor wie?

Doelgroep

Arbeiders die een stelling helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen steigergebruik (de stellingen worden enkel gebruikt en niet zelf opgebouwd).

Deze cursus mag je volgen met een minimum leeftijd van 18 jaar of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

 

Toelatingsvoorwaarden

Verklaring van medische geschiktheid (verkrijgbaar via arbeidsgeneesheer of huisarts)

 • Furbo Training & Consulting
 • Wim Verhuur
 • Of op jouw locatie
€871.20€720.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1089.00€900.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1512.50€1250.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€3448.50€2850.00
 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€740.00€611.57