Duur en data
 • Enkel op maat, vraag je offerte
Locatie
 • Nog te bepalen
Kenmerken opleiding
 • Professionele bijscholing
Bespaar op je opleiding
 • kmo-portefeuille
 • opleidingscheques

Vertrouwenspersoon basis: waarom zou je deze opleiding volgen?

Een vertrouwenspersonen ondersteunt de preventieadviseur in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hij of zij vangt collega’s op in vertrouwen en helpt met het zoeken naar oplossingen.

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de organisatie is niet verplicht, maar wordt door de overheid wel sterk aanbevolen, bij voorkeur iemand die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming of instelling. 

Vertrouwen steunt op deskundigheid

Werknemers die menen slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, verwachten gehoor te vinden bij iemand die discretie garandeert. De vertrouwenspersoon is niet alleen maar iemand die empathie toont. Om collega's correct op te vangen en het probleem zo goed mogelijk intern op te lossen, zijn behalve communicatieve vaardigheden ook een breed scala van juridische, psychologische en organisatorische kennis nodig. 

Deze training bereidt de startende vertrouwenspersoon in je organisatie voor op de veelomvattende taak, door middel van een afwisselende vorming van kennis, attitude en vaardigheden. Omdat de manier van communiceren cruciaal is, wordt er veel geoefend in het aangaan van gesprekken.

Over de docent

Peter Vanslembrouck is al 20 jaar psycholoog gespecialiseerd in psychosociale aspecten en groepscohesie binnen bedrijven. Kortom, de ideale man voor deze training!

Drankpauzes en een eventuele broodjeslunch zijn in de prijs begrepen.

Programma

 • Wettelijk kader
 • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?
 • Wat zijn de eigenschappen en taken van de vertrouwenspersoon?
 • Oefenen van opvanggesprekken : actief luisteren, …
 • Ongewenste omgangsvormen op het werk
 • Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
 • Wat zijn de gevolgen van ongewenst gedrag?
 • Hoe ga je om met emoties, hoe begeleid je het slachtoffer?
 • Oefenen op communicatieve vaardigheden t.o.v. de diverse betrokkenen
 • Psychologische risico’s voor vertrouwenspersonen
 • Formele oplossingsstrategieën
 • Formele klachtenprocedures en juridische aspecten
 • Risicoanalyse
 • Bespreking van cases.

Voor wie?

Doelgroep

Deze opleiding is zeer interessant voor startende vertrouwenspersonen.

HR-Officer

/12 sessies (36u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€1179.75€975.00

Basisopleiding payroll

/10 sessies (30u)

 • Campus Antwerpen
 • Of op jouw locatie
€998.25€825.00