Een nieuwe stap in de optimalisatie van ons administratief pakket (CRM) betreft het invoeren van een portaal of 'app' zodat jij als docent de aan-en afwezigheden van jouw opleidingen digitaal in de klas kan registreren. Vragen? Neem contact met je campus.

 • Campus Antwerpen: + 32 3 230 20 72
 • Campus Mechelen: +32 15 29 39 80
 • Campus Leuven: + 32 16 40 02 78

Wat zijn jouw inloggegevens?

 • Gebruikersnaam
  dit is jouw e-mail dat in onze CRM genoteerd is.
   
 • Paswoord
  dit krijg je van ons via mail. Het paswoord kan voorlopig enkel via onze balie medewerkers gewijzigd worden. Als je hiermee inlogt, zal je de opleidingen te zien krijgen waarvoor het proefproject loopt. Je logt steeds automatisch in op de datum van vandaag, maar je kan switchen naar de volledige maand.

  Meld je aan

Wat dien je exact te registreren?
Digitaal via de app

Initieel staan alle cursisten op aanwezig. Diegenen die blank zijn hebben een vrijstelling. Cursisten die afwezig zijn, dienen door jou dus uitgevinkt te worden. Cursisten die niet op de lijst staan, zijn niet ingeschreven.  Gelieve dit aan de balie te melden, zodat de inschrijving in orde kan gemaakt worden. Je dient de wijzigingen op te slaan en dan nog te bevestigen.

Op papier via de aanwezigheidslijst uit het lesmapje
 • Cursist is aanwezig = X, Cursist is afwezig = A
 • Onderaan noteer je hoeveel cursisten aanwezig waren
 • Onderaan dien je per lesmoment een parafering te zetten
 • Aan het einde van de periode dien je als docent de aanwezigheidslijst te handtekenen
 • Een cursist wordt beschouwd als 'aanwezig' wanneer hij tenminste de lessen vóór of na de pauze heeft bijgewoond.
 • Cursisten die te laat in de les verschijnen, dienen nadien nog digitaal én op papier geregistreerd te worden. Uiteraard dienen de aan-en afwezigheden in de app en op papier identiek te zijn.

Wanneer dien je ze te registreren?

 • We vragen je om de aan-en afwezigheden vóór de pauze te noteren, zowel digitaal als op papier.
 • Aan de balie kan er immers worden opgevolgd welke docenten hun aanwezigheden ingegeven hebben.
 • Op die manier kunnen we je hier tijdens de pauze aan helpen herinneren of attent op maken wanneer er technische iets fout zou gaan.

Enkele algemeenheden

 • Tot op vandaag hebben de Syntra echter geen goedkeuring van Syntra Vlaanderen om de papieren aanwezigheidslijsten af te schaffen, waardoor we in een overgangsfase de digitale registratie naast de papieren versie dienen te doen. Alvast bedankt voor jouw medewerking om dit in de toekomst te optimaliseren!
 • Onze cursisten dienen steeds 2/3de aanwezig geweest te zijn om te mogen deelnemen aan de examens. In die context is een correcte registratie van afwezigheden in het belang van de cursist
 • Afwezigheden kunnen steeds gewettigd worden door middel van een doktersbriefje, attest van de werkgever of attest van klein verlet. Deze attesten dienen binnen de 14 dagen, en ten laatste op het examenmoment afgegeven te worden aan de balie
 • Cursisten die gebruik maken van Educatief Verlof dienen per trimester tenminste 90% aanwezig te zijn