Voor bepaalde maatopleidingen van Syntra Bizz kan de werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd uur terugbetaald krijgen.

Syntra Bizz bv is een erkend opleidingsverstrekker voor het VOV. Onze erkenningsnummer is 0505678915.
 

Je wil als werkgever gebruik maken van het VOV, hoe werkt dit?

 

Het Vlaams Opleidingsverlof vervangt dus het Betaald Educatief Verlof.

Het Vlaams Opleidingsverlof houdt in dat de medewerker afwezig mag blijven op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl zijn loon gewoon wordt doorbetaald. Als werkgever kan je een compensatie van het loon aanvragen bij de overheid.

Er zijn wel enkele belangrijke voorwaarden:

  • Belangrijk: De werknemer moet instemmen met het gebruik maken van zijn Vlaams Opleidingsverlof. Deze uren kan hij niet meer gebruiken om een andere opleiding te volgen;
  • Het bedrijf is een privé-onderneming (minstens aan 50% van de normale arbeidsprestaties) die haar vestigingseenheid heeft in het Vlaamse Gewest (het adres zoals vermeld op het arbeidscontract);
  • Het gaat over een arbeidsmarktgerichte opleiding (minstens 32 contacturen/klassikale lessen, geen afstandsleren of individuele coaching). Welke opleidingen dit zijn vind je terug in de lijst in de databank van de Vlaamse overheid.;
  • Hoeveel uren opleidingsverlof de werknemer krijgt, hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type van de opleiding. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125 u recht op VOV (Vlaams opleidingsverlof). Het aantal uren mogelijk voor VOV is gelijk aan het aantal contacturen (met een maximum van 125) en staat steeds vermeld bij de opleiding in de databank van de Vlaamse Overheid.
  • De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen! Aanwezigheden worden geregistreerd en dienen door Syntra Bizz aangegeven te worden bij het VOV.

Het stappenplan

 

1.    Na bevestiging bezorgt Syntra Bizz aan jou als werkgever een inschrijvingsattest per werknemer;
2.    Als werkgever vraag jij de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket. Je vindt de info bij punt 6 op deze webpagina van de Vlaamse overheid
3.    Als werkgever registreer je per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5). 
4.    Syntra Bizz geeft aanwezigheidregistraties door aan het VOV 
5.    Aan het einde van de opleiding bezorgt Syntra Bizz een certificaat voor elke werknemer die de opleiding correct heeft afgerond.

Het departement Werk en Sociale Economie behandelt jouw dossier:
Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van jouw als werkgever en de input van Syntra Bizz als opleidingsverstrekker. 
Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt je als werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro. 
 

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof en welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen?

 

Debbie Van Gossum is teamleader van de opleidingsadviseurs
Je kan haar bereiken via 0495 87 13 83 of debbie.vangossum@syntra-bizz.be.

 

 

Sarah Hansen is opleidingsadviseur voor de regio Antwerpen, Haven, Waasland en het Gentse
Je kan haar bereiken via 0486 83 13 87 of sarah.hansen@syntra-bizz.be.

 

 

Caroline Jacobs is opleidingsadviseur voor de regio Mechelen, Dijle-, Rupel- en Denderstreek, Klein-Brabant
Je kan haar bereiken via 0474 49 82 99 of caroline.jacobs@syntra-bizz.be.